Du er her

Rune Elvik

Dr.philos. og Dr.polit.
Stilling Forsker I
E-post re@toi.no
Direkte telefon 94 89 17 49
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Sikkerhet og resiliens
Atferd og transport
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger