Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkninger av "Sei i frå" kampanjen i Sogn og Fjordane på antall skadde og drepte i trafikken

Virkninger av "Sei i frå" kampanjen i Sogn og Fjordane på antall skadde og drepte i trafikken

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Rune Elvik, Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 425/1999
ISBN: 82-480-0086-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder en undersøkelse av hvordan "Sei ifrå" kampanjen i Sogn og Fjordane har virket på antall skadde og drepte i trafikken. Kampanjen startet i 1993 og er rettet mot ungdom i alderen 16-19 år, særlig ungdom i bil. Undersøkelsen tyder på at kampanjen har bidratt til å redusere antallet skadde og drepte passasjerer i bil i Sogn og Fjordane med ca 30% pr år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger