logo

Søk

Navn Stilling Direkte Telefon
Aarhaug, Jørgen Forsker II 48 95 72 28
Aas, Harald Kommunikasjonsleder 92 60 58 99
Amundsen, Astrid Helene Forsker II 48 94 64 09
Andersen, Jardar Forsker II 99 70 08 04
Assum, Terje Forsker I 48 94 44 60
Bjørnskau, Torkel Forskningsleder 91 15 25 49
Caspersen, Elise Forsker 92 24 44 52
Christiansen, Petter Forsker 99 64 88 76
Dahl, Flemming Redaktør, tidsskriftet Samferdsel 98 62 55 96
Denstadli, Jon Martin Forsker I 93 26 01 65
De_Jong, Tineke Forsker 98 60 39 23
Dybedal, Petter Forsker II 48 95 71 95
Eidhammer, Olav Forsker 97 14 14 61
Ekstrøm, Tove Killingmoe Sekretær 48 95 94 23
Elvebakk, Beate Forsker II 48 99 00 43
Elvik, Rune Forskningsleder 48 94 33 53
Engebretsen, Øystein Forsker II 48 95 94 11
Eriksen, Knut Sandberg Forsker II 48 94 50 26
Farstad, Eivind Konstituert Forskningsleder 95 87 59 11
Fearnley, Nils Forsker II 90 92 39 24
Figenbaum, Erik Forsker II 90 57 33 98
Flügel, Stefan Forsker 41 52 05 76
Fridstrøm, Lasse Forsker I 41 61 14 02
Fyhri, Aslak Forsker I 92 43 51 91
Førsund, Finn Forsker I 22 57 38 00
Grue, Berit Forsker 40 24 50 44
Gundersen, Frants Forsker II 47 28 70 03
Hagman, Rolf Forsker II 48 05 39 86
Halse, Askill Harkjerr Forsker 97 17 85 80
Hansen, Wiljar Forsker 45 23 19 39
Hanssen, Jan Usterud Forsker II 48 94 86 68
Hansson, Lars IT-leder 90 19 56 76
Haukeland, Jan Vidar Forsker I 92 63 01 90
Hjorthol, Randi Forskningsleder 93 22 48 72
Hovi, Inger Beate Forskningsleder 98 84 70 02
Høye, Alena Forsker II 48 89 80 74
Jacobsen, Jens Kristian Steen Forsker I 48 99 00 42
Jacobsen, Linda Prosjektkoordinator 48 99 17 17
Johansen, Bjørn Gjerde Forsker 93 06 79 74
Johansen, Kjell Werner Assisterende direktør 99 25 76 20
Johansen, Svein Servicemedarbeider 92 44 05 54
Julsrud, Tom Erik Forsker II 48 94 37 33
Killi, Marit Forsker II 90 50 90 36
Kjelstrup, Lisbeth Økonomikonsulent 48 95 71 81
Klæboe, Ronny Forskningsleder 48 95 71 87
Kolbenstvedt, Marika Forsker I 97 14 14 17
Krogstad, Julie Runde Forsker 99 25 48 14
Kwong, Chi Kwan Forsker 93 04 83 01
Landa-Mata, Iratxe Forskningsassistent 48 95 94 13
Langeland, Ove Forskningsleder 99 70 91 62
Leiren, Merethe Dotterud Forsker II 91 14 60 37
Lindberg, Gunnar Direktør 90 07 99 25
Longva, Frode Avdelingsleder 48 03 08 32
Ludvigsen, Johanna Forsker I 97 59 05 45
Madslien, Anne Forskningsleder 98 64 16 77
Meyer, Sunniva Frislid Forsker II 92 04 85 60
Minken, Harald Forsker II 22 57 38 00
Nenseth, Vibeke Forsker II 92 04 34 07
Nordbakke, Susanne Forsker II 93 22 39 88
Nore, Njål Forsker 95 28 35 28
Nævestad, Tor-Olav Forsker II 95 14 73 26
Olsen, Silvia J. Forsker 48 95 93 67
Oulie, Ulla Nørgaard Bibliotekleder/Vevansvarlig 48 94 51 72
Phillips, Ross Owen Forsker II 47 68 33 81
Ramjerdi, Farideh Forsker I 48 95 71 90
Refstie, Espen Økonomileder 48 94 49 34
Rødseth, Kenneth Løvold Forsker II 92 23 46 70
Rømming, Trude Christin Sekretær 45 43 59 80
Sagberg, Fridulv Forsker I 48 94 44 25
Skollerud, Kåre H. Forsker 48 94 39 92
Steinsland, Christian Forsker II 48 94 92 48
Strand, Arvid Forsker I 91 64 76 48
Strømmen, Anne-Lise Personalkonsulent 99 50 31 33
Sundfør, Hanne Beate Juniorforsker 90 98 25 04
Sørensen, Michael Wøhlk Jæger Avdelingsleder 48 89 80 99
Tennøy, Aud Forskningsleder 90 03 82 20
Thune-Larsen, Harald Forsker II 90 06 78 30
Tønnesen, Anders Forsker 48 95 71 94
Uteng, Tanu Priya Forsker II 90 53 36 84
Vaa, Truls Forsker I 91 60 97 96
Veisten, Knut Forsker I 95 00 87 56
Vinsrygg, Vivill Kommunikasjonsrådgiver 95 70 04 50
Voll, Nils Gaute IT-konsulent og forsker 48 94 63 56
Wangsness, Paal Brevik Forsker 91 69 90 70
Weber, Christian Forsker 41 18 08 78
Wormnes, Are Redaktør, tidsskriftet Samferdsel 91 14 79 78
Ystehede, Nina Administrasjonssjef 90 78 43 26
Øksenholt, Kjersti Visnes Forsker 99 35 70 13
Østli, Vegard Forsker 48 95 15 11
      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

 

Nyhetsbrev 
påmelding