logo

Søk

Du er her

  • > Ansatte
Navn Stilling Direkte Telefon
Amundsen, Astrid Helene Forsker II 48 94 64 09
Andersen, Jardar Avdelingsleder 99 70 08 04
Berge, Siri Hegna Forsker 98 03 33 56
Bjørnskau, Torkel Forskningsleder 91 15 25 49
Böcker, Lars Forsker II 40 67 34 51
Caspersen, Elise Forsker 92 24 44 52
Christiansen, Petter Forsker II 99 64 88 76
Ciccone, Alice Forsker II 48 26 39 87
Dahl, Flemming Redaktør, tidsskriftet Samferdsel 98 62 55 96
Dale, Trine Avdelingsleder 40 02 00 38
De_Jong, Tineke Forsker 98 60 39 23
Dybedal, Petter Forsker II 48 95 71 95
Eidhammer, Olav Forsker II 97 14 14 61
Elvik, Rune Forsker I 48 94 33 53
Engebretsen, Øystein Forsker II 48 95 94 11
Farstad, Eivind Konstituert Forskningsleder 95 87 59 11
Fearnley, Nils Forskningsleder 90 92 39 24
Figenbaum, Erik Forskningsleder 90 57 33 98
Flotve, Bjørg Langset Forsker II 91 14 55 24
Flügel, Stefan Forsker II 41 52 05 76
Fossheim, Karin Forsker 91 66 55 81
Fridstrøm, Lasse Forsker I 41 61 14 02
Fyhri, Aslak Forsker I 92 43 51 91
George, Cyriac Forsker 94 89 91 09
Gregersen, Fredrik Alexander Forsker II 48 25 47 32
Grue, Berit Forsker 40 24 50 44
Gundersen, Frants Konstituert avdelingsleder 47 28 70 03
Hagen, Oddrun Helen Seniorrådgiver 91 61 61 18
Hagenzieker, Marjan Paula Forsker I 46 83 13 73
Halse, Askill Harkjerr Forskningsleder 97 17 85 80
Hansen, Wiljar Forsker II 45 23 19 39
Hanssen, Jan Usterud Forsker II 48 94 86 68
Hansson, Lars IT-leder 90 19 56 76
Hartveit, Knut Johannes Liland Forsker 93 66 25 28
Haukeland, Jan Vidar Forsker I 92 63 01 90
Haukås, Kjetil Forsker 41 55 02 46
Hesjevoll, Ingeborg Storesund Forsker 22 57 38 00
Holmen, Rasmus Bøgh Forsker 98 48 00 12
Hovi, Inger Beate Forskningsleder 98 84 70 02
Hulleberg, Nina Forsker 48 25 41 54
Høye, Alena Katharina Forskningsleder 48 89 80 74
Ingebrigtsen, Rikke Forsker II 91 17 03 96
Jacobsen, Jens Kristian Steen Forsker I 48 99 00 42
Jacobsen, Linda Prosjektkoordinator 48 99 17 17
Jensen, Sidsel Ahlmann Forskningsleder 91 68 79 61
Johansen, Bjørn Gjerde Forsker 93 06 79 74
Johansen, Kjell Werner Assisterende direktør 99 25 76 20
Johansson, Ole Forsker 40 61 08 79
Johnsson, Espen Forskningsassistent 92 06 48 69
Jordbakke, Guri Natalie Forsker 41 47 76 04
Karlsen, Katrine Juniorforsker 47 61 80 31
Kjelstrup, Lisbeth Økonomikonsulent 48 95 71 81
Klæboe, Ronny Forsker I 48 95 71 87
Knapskog, Marianne Forsker 48 19 11 14
Kolbenstvedt, Marika Forsker I 97 14 14 17
Kristensen, Niels Buus Forskningsleder +4 52 29 29 48 1
Krohn, Christin Seniorrådgiver 98 65 93 25
Kvalsvik, Trude Administrasjonskonsulent 48 94 49 34
Kvie, Elisabeth S. Administrasjonsmedarbeider 97 14 42 81
Landa-Mata, Iratxe Forsker 46 77 92 04
Langeland, Ove Forsker I 99 70 91 62
Lindberg, Gunnar Direktør 90 07 99 25
Ludvigsen, Johanna Forsker I 97 59 05 45
Lunke, Erik Bjørnson Forsker 90 52 31 04
Madslien, Anne Forskningsleder 98 64 16 77
Meyer, Sunniva Frislid Forsker II 92 04 85 60
Milch, Vibeke Forsker 47 66 01 08
Minken, Harald Forsker II 95 30 09 44
Mjøsund, Christian S. Seniorrådgiver 41 43 45 07
Nenseth, Vibeke Forsker II 92 04 34 07
Nielsen, Anja Fleten Forsker 47 23 21 16
Nordbakke, Susanne Forskningsleder 93 22 39 88
Nævestad, Tor-Olav Forsker I 95 14 73 26
Olsen, Silvia Johanne Avdelingsleder 40 88 23 59
Phillips, Ross Owen Forskningsleder 47 68 33 81
Pinchasik, Daniel Ruben Forsker 91 17 99 13
Pokorny, Petr Forsker II 98 16 05 30
Ramjerdi, Farideh Forsker I 48 95 71 90
Refstie, Espen Økonomileder 93 49 86 39
Rostoft, Marianne Stølan Forskningsleder 41 10 62 70
Rynning, Maja Karoline Forsker 97 77 80 53
Rødseth, Kenneth Løvold Forsker II 92 23 46 70
Rømming, Trude Christin Sekretær 45 43 59 80
Sagberg, Fridulv Forsker I 48 94 44 25
Skartland, Eva-Gurine Forsker 92 80 52 96
Skollerud, Kåre H. Forsker 48 94 39 92
Sparre-Enger, Hanne Senior kommunikasjonsrådgiver 41 62 46 55
Steinsland, Christian Forsker II 48 94 92 48
Strømmen, Anne-Lise HR-leder 99 50 31 33
Sundfør, Hanne Beate Forsker 90 98 25 04
Sundvor, Ingrid Forsker II 90 22 09 28
Tennøy, Aud Forskningsleder 90 03 82 20
Thorne, Rebecca Jayne Forsker II 40 08 58 86
Thune-Larsen, Harald Forsker II 90 06 78 30
Tveit, Andreas Kokkvoll Forsker 48 10 34 64
Tønnesen, Anders Forsker II 48 95 71 94
Ukkonen, Aino Forsker 94 78 00 07
Uteng, Tanu Priya Forsker II 90 53 36 84
Veisten, Knut Forsker I 95 00 87 56
Wangsness, Paal Brevik Forsker II 91 69 90 70
Weber, Christian Forsker II 41 18 08 78
Wesenberg, Grunde Haraldsson Forsker 91 17 14 56
Wolday, Fitwi Forsker 99 34 32 93
Ydersbond, Inga Margrete Forsker II 92 01 91 54
Ørving, Tale Forsker 92 46 08 27
Østli, Vegard Forsker II 92 40 86 82
Østlie, Gro Økonomi- og administrasjonssjef 91 61 93 47
Aarhaug, Jørgen Forsker II 48 95 72 28
Aas, Harald Kommunikasjonssjef 92 60 58 99
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no