Du er her

Petter Christiansen

Ph.d.
Stilling Forsker II
E-post pch@toi.no
Direkte telefon 99 64 88 76
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Byutvikling og bytransport
Reisevaner og mobilitet
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger