Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av parkeringsavgift for ansatte i Vegdirektoratet

Effekter av parkeringsavgift for ansatte i Vegdirektoratet

Forfattere: Petter Christiansen
Rapportnr: 1225/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1370-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten analyser effektene av parkeringsavgift for ansatte i vegdirektoratet på Brynseng. Det ble sendt ut tre spørreundersøkelser som omhandlet reisevaner og holdninger. Parkeringsavgiften har bidratt til å redusere bilbruken og aksepten av tiltaket har økt etter implementering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger