Du er her

  • > Forsiden

TØI er sertifisert som Miljøfyrtårn

TØI ble Miljøfyrtårnsertifisert våren 2015.

TØI er et forskningsinstitutt som arbeider med mange miljørelaterte problemstillinger innen transportsektoren. Det er viktig for oss også å ha orden i eget hus.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Den årlige klima- og miljørapporten er tilgjengelig på forespørsel.

Mer om Miljøtårnsertifisering les her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger