Du er her

Kontakt oss

TØI har kontorer i Forskningsparken på Blindern i Oslo.

Besøksadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Postadresse: Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

For kontakt med vår ansatte - se liste over telefonnummer og e-post.

Pressekontakt

Kart


View Larger Map

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger