Du er her

Kontakt oss

TØI har kontorer i Forskningsparken på Blindern i Oslo.

Besøks- og postadresse:
Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo 
Telefon 22 57 38 00
E-post: toi@toi.no

For kontakt med vår ansatte - se liste over telefonnummer og e-post.

Pressekontakt

Kart


View Larger Map

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger