logo

Søk

Du er her

Skrive masteroppgave på TØI?

TØI arbeider med et vidt spekter problemstillinger innen samferdselssektoren og inviterer mastergradsstudenter til å skrive masteroppgave med veiledning hos oss.

Her finner du temaer som vi mener er særlig aktuelle. Du kan også se beskrivelsen av de ulike forskningsområdene for å få inspirasjon til tema for oppgaven.

Dersom vi blir enige om veiledning hos oss (som oftest biveileder), kan vi i en del tilfeller også tilby kontorplass i skriveperioden. Vi samarbeider også med Vitenskapsbutikken ved Universitetet i Oslo.

Ta kontakt med kontaktpersoner for det enkelte tema, eller kommunikasjonssjef Harald Aas.

Aktuelle kandidater vil kunne få tilsendt link til midlertidig visning av karakterer i Vitnemålsportalen, for vurdering av søknad.

Personvern: Viser til vår personvernerklæring: https://www.toi.no/personvernerklaring/

 

 • Tema for masteroppgave

  Sykkellykt

  TØI samarbeider med Syklistenes landsforening (SLF) om et prosjekt om bruk av sykkel-lys. SLF skal høsten 2021 gjennomføre en kombinert kampanje og lykte-utdeling.

 • Tema for masteroppgave:

  Bildeling

  TØI har nylig (desember 2019) fått et stort fireårig forskningsrådsprosjekt (2020-2023 om Bildeling, kalt CarNudge: The impact of parking policies and nudging on carsharing. Vi ønsker å knytte en eller flere mastergradsstudenter til prosjektet. 

 • Tema for masteroppgave:

  Segregasjon og reisevaner

  Vil du finne ut mer om sammenhengen mellom segregasjon og reisevaner?

 • Tema for masteroppgave:

  Preferanser og verdsetting i transport

  Samfunnsøkonomiske analyser blir mye brukt i samferdselssektoren, særlig ved vurdering av store investeringer i infrastruktur.

 • Tema for masteroppgave:

  Hvordan forbedre kollektivtrafikkens konkurransekraft?

  Hvordan bør byer og kollektivsystemer utvikles for at kollektivtrafikk (og gåing og sykling) kan øke sin konkurransekraft vs. personbilens?

 • Tema for masteroppgave:

  Bruk av elsykkel – effekt av subsidier

  TØI har et prosjekt om bruk av elsykler som vi ønsker å invitere en masterstudent til å delta i. Prosjektet handler om sykling, med spesiell fokus på elsykler.

 • Tema for masteroppgave:

  Transport og miljø

  Transportsektoren står for en stor andel av de norske utslippene av klimagasser. Det har lenge sett ut til at økt transportvolum og økte uslipp er direkte koblet mot vekst i BNP, men trenger det å være slik?

 • Tema for masteroppgave:

  Kollektivtransport

  Innen området kollektivtransport møtes mange ulike problemstillinger det kan og bør skrives mer om. Mulige temaer for en masteroppgave kan være:

 • Tema for masteroppgave:

  Parkering

  Parkeringsrestriksjoner er et vanskelig tema - også politisk sett. Her er det mange problemstillinger å ta tak i.

 • Tema for masteroppgave:

  Byutvikling og bytransport

  Transportomfanget vil i stor grad avhenge av lokaliseringsmønsteret. Byutvikling og bytransport er et forskningsfelt med mange viktige spørsmål som kan være aktuelle fore en masteroppgave.

Kontaktperson

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas