Du er her

Ungdomsreiser i Viken – påvirkes de av elsparkesykler?

Sommeren 2021 starter vi et spennende prosjekt i samarbeid med Viken Fylkeskommune hvor vi skal undersøke hvordan elsparkesykler inngår i reisekjeder med andre transportmidler hos ungdom.

Elsparkesykler har hatt en enorm vekst i Norge på svært kort tid. Ungdom er en spesielt interessant gruppe i denne sammenhengen. Det er sannsynlig at elsparkesykkelbruk blant unge vil slå negativt ut på aktiv mobilitet (gåing og sykling), samtidig som undersøkelser viser at flere og flere unge er stillesittende, og også lider av overvekt. Ungdom er også storbrukere av digitale tjenester, og de er underrepresentert i tradisjonelle spørreundersøkelser. Ved å innhente kunnskap om hvordan og hvor elsparkesykler brukes blant ungdom, vil vi legge til rette for en regulering av elsparkesykkelordninger som bygger opp under aktiv mobilitet. For å få til dette skal vi utnytte nye innovasjoner innen maskinlæring av sensordata fra mobiltelefoner. Eksisterende former for mobilitetsdata er primært fra spørreundersøkelser. Slike data er kostbare, og mangler detaljeringsnivået som skal til for å fange opp bl. a. mikromobilitet.

I prosjektet skal vi benytte oss av en nyutviklet app for måling og kategorisering av reiseatferd (Fotefar). Vi skal gjennomføre en datainnsamling med vitenskapelig holdbare metoder, som vil gjøre oss i stand til å beskrive sammenhenger mellom bruk av elsparkesykler og aktiv mobilitet, og gi anbefalinger for fremtidig bruk av nye måleverktøy.

Prosjektet passer for både kvantitativt og kvalitativt orienterte studenter. Aktuelle temaer for en masteroppgave med aktuelle fagbakgrunner kan være

  • Kvalitativ Pilotundersøkelse om ungdoms bruk av elsparkesykkel (psykologi, sosiologi, geografi, antropologi)
  • Analyser av data om mobilitet hos unge (psykologi, sosiologi, geografi, økonomi)
  • Kartlegging av kunnskapsbehov hos kommuner (statsviter, geograf, sosiolog)

Prosjektet løper frem til 2024. Oppgaver kan skrives i hele prosjektperioden, men temaene må tilpasses de ulike fasene i prosjektet.

Kontaktperson: Forskningsleder Aslak Fyhri

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger