Du er her

TØIs HR-strategi

TØIs HR-strategi

TØI fikk i 2021 statusen «HR Excellence in Research» av EU-kommisjonens ekspertpanel. 

Sertifiseringen gir TØI rett til å bruke logoen «HR Excellence in Research».

Instituttet jobber kontinuerlig med å legge arbeidsforholdene til rette for god forskning, og dette arbeidet ga den nevnte anerkjennelsen av EU. TØI var det andre instituttet i Norge som signerte og fikk tildelt denne utmerkelsen. 

TØI har kartlagt og planlagt tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene (HR) i forhold til forskning. Tiltakene bygger på prinsippene i «European Charter & Code for Researchers», og prosessen følger EU-kommisjonens opplegg for HR-strategi for forskere.

For de ansatte betyr dette at TØI som arbeidsgiver forplikter seg til å jobbe for kontinuerlig forbedring av arbeidssituasjonen ved instituttet og legge til rette for gode, forutsigbare karrierer, gode rammer for forskning, og å legge til rette for mobilitet. HR skal være et av virkemidlene som bidrar til å styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktig. For TØI som institutt er sertifiseringen viktig for å bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver, også internasjonalt.

Sertifiseringen gir TØI rett til å benytte logoen «HR Excellence in Resarch» for promotering, rekruttering og forskning.

Les mer på våre engelske nettsider. 


Andre dokumenter underlagt Transportøkonomisk institutts HR-strategi.

TØIs implementering av åpenhetsloven viser hvordan TØI jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige lønns- og arbeidsforhold.

TØIs personvernerklæring forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Forskningsrådet og Europakommisjonen har krav om handlingsplaner for likestilling på organisasjonsnivå.TØIs Plan for kjønnsbalanse  (Gender Equality Plan, GEP) og Likestillingsredegjørelse (Aktivitets- og redegjørelsesplikt, ARP)  viser hvem som har ansvar for å støtte og følge opp arbeidet med implementering, og oppfølging av TØIs likestillingsredegjørelse for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dokumentet tilfredsstiller kravene fra NRF og Europakommisjonen.

TØIs rekrutteringspolicy forteller hvordan vi praktiserer rekruttering ved TØI.
TØI har ambisjoner at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

Universell utforming: TØI har kartlagt nettstedet mot kravene som gjelder for universell utforming for private virksomheter. Dette er 35 krav fra WCAG 2.0. Vi har startet en intern prosess for å følge disse kravene i større grad og gjøre nettstedet mer tilgjengelig for alle. Vi har også gjennomført testing.

 

Kontaktperson

Anne-Lise Strømmen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger