Du er her

TØIs HR-strategi

TØI fikk i 2021 statusen «HR Excellence in Research» av EU-kommisjonens ekspertpanel. 

Sertifiseringen gir TØI rett til å bruke logoen «HR Excellence in Research».

Instituttet jobber kontinuerlig med å legge arbeidsforholdene til rette for god forskning, og dette arbeidet ga den nevnte anerkjennelsen av EU. TØI var det andre instituttet i Norge som signerte og fikk tildelt denne utmerkelsen. 

TØI har kartlagt og planlagt tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene (HR) i forhold til forskning. Tiltakene bygger på prinsippene i «European Charter & Code for Researchers», og prosessen følger EU-kommisjonens opplegg for HR-strategi for forskere.

For de ansatte betyr dette at TØI som arbeidsgiver forplikter seg til å jobbe for kontinuerlig forbedring av arbeidssituasjonen ved instituttet og legge til rette for gode, forutsigbare karrierer, gode rammer for forskning, og å legge til rette for mobilitet. HR skal være et av virkemidlene som bidrar til å styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktig. For TØI som institutt er sertifiseringen viktig for å bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver, også internasjonalt.

Sertifiseringen gir TØI rett til å benytte logoen «HR Excellence in Resarch» for promotering, rekruttering og forskning.

Les mer på våre engelske nettsider. 


Andre dokumenter underlagt Transportøkonomisk institutts HR-strategi.

TØIs personvernerklæring forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

TØIs rekrutteringspolicy forteller hvordan vi praktiserer rekruttering ved TØI.

TØI har ambisjoner at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

TØIs Likestillingsredgjørelse (Aktivitets og redegjørelsesplikt, ARP) forteller hvordan vi jobber for å fremme likestilling og hindrer diskriminering.

TØIs Plan for kjønnsbalanse (Gender Equality Plan, GEP) viser hvem som har ansvar for å støtte og følge opp arbeidet med implementering, og oppfølging av TØIs likestillingsredegjørelse for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

TØIs implementering av åpenhetsloven viser hvordan TØI jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige lønns- og arbeidsforhold.

Universell utforming: TØI har kartlagt nettstedet mot kravene som gjelder for universell utforming for private virksomheter. Dette er 35 krav fra WCAG 2.0. Vi har startet en intern prosess for å følge disse kravene i større grad og gjøre nettstedet mer tilgjengelig for alle. Vi har også gjennomført testing.

Kontaktperson

Anne-Lise Strømmen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger