Du er her

Har du blitt kontaktet av TØI?

TØI gjennomfører for tiden spørreundersøkelser ute i befolkningen.

Det pågår for tiden flere undersøkelser på TØI. Her kan du se de ulike prosjektene som er aktive nå og kontaktpersoner til disse:

Undersøkelse om trafikksikkerhetskultur, atferd i trafikken og ulykker

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomfører en studie av trafikksikkerhetskultur i europeiske og afrikanske land.

Hovedmålet med undersøkelsen er å studere sammenhengen mellom trafikksikkerhetskultur, atferd i trafikken og ulykker. Dette sammenliknes på tvers av europeiske og afrikanske land. Studien er en del av det EU-finansierte AfroSAFE-prosjektet. Undersøkelsen spør hvordan du oppfører deg i trafikken, om dine erfaringer med andre trafikanter, osv.

Kontaktperson: Tor-Olav Nævestad

Undersøkelse om reisevaner og kontaktmetoder

Vi har en pågående spørreundersøkelse om reisevaner og kontaktmetoder. Hvis du har fått invitasjon til denne spørreundersøkelsen, kan du delta ved å trykke på lenken i eposten eller SMS’en du har fått fra oss. Hvis du har blitt invitert via brev, kan du skanne QR-koden eller skrive inn lenken du har fått i en nettleser.

Du kan lese mer om prosjektet her

Sykkelfelt bak bussholdeplass og Sykkelprioritert gate

TØI bistår Oslo kommune v/ Bymiljøetaten til å gjennomføre en før- og etterundersøkelse i 2 prosjekter.

  1. Bymiljøetaten søker bistand til å gjennomføre en evaluering av de ulike løsningene som finnes i Oslo der sykkelfelt føres forbi holdeplasser. De to vanligste løsningene i Oslo er at sykkelfeltet opphører ved holdeplass, eller at sykkelfeltet legges bak holdeplassen, men det finnes også en rekke andre varianter. Evalueringen skal kartlegge hvordan de ulike løsningene fungerer for ulike typer brukergrupper, samt utforske muligheter for å forbedre forholdene.
  2. Oslo kommune skal pilotere sykkelprioritert gate både i Løvenskiolds gate og Vetlandsveien. Denne løsningen for sykling i blandet trafikk vil være den første av sitt slag i Oslo. I prosjektene vil det også bli bygget gjennomgående fortau, en løsning som kommunen benytter seg av i liten grad i dag. Evalueringen av sykkelprioritert gate skal brukes til å vurdere om tiltaket skal inngå i gatenormalen for Oslo. Utvidet kunnskap om tiltakene og hvilke effekter de har, vil også være viktig for at Bymiljøetaten skal være bedre informerte om når sykkelprioritert gate og gjennomgående fortau er egnede tiltak. Oslo kommune sin side; Vetlandsveien og Solbergliveien - tilrettelegging for gående og syklende - Oslo kommune

De som står på gata har refleksvesk med TØI logo på. Det finner sted i tidsrommet mellom ca. 17- 19.

Kontaktperson: Tineke de Jong

Spørreundersøkelse i Ålesund, Tønsberg, Skien/Porsgrunn, Sandefjord og Haugesund

I forbindelse med prosjektet SUSTAIN sends det ut en spørreundersøkelse via SMS til personer bosatt i Ålesund, Tønsberg, Skien/Porsgrunn, Sandefjord og Haugesund.

Kontaktperson: Petter Christiansen

Kollektivknutepunkt i Ås sentrum

Transportøkonomisk institutt (TØI) forsker på hvordan man kan utvikle kollektivknutepunkt slik at de blir bedre og mer tilgjengelig for flere.

Reiser i Ringeriksregionen

I oktober og november vil et utvalg av personer som bor i Ringeriksregionen motta en invitasjon per epost eller SMS til å delta i en spørreundersøkelse om hvordan de reiser i hverdagen. Formålet med undersøkelsen er å undersøke hvor god tilgjengelighet man har til relevante reisemål i dag, og hvordan ny motorvei og jernbane vil endre tilgjengeligheten.

Kontaktperson: Torstein S. Throndsen

Sykkelprioritert gate i Oslo kommune - Vetlandsveien

TØI bistår Oslo kommune v/ Bymiljøetaten til å gjennomføre en før- og etterundersøkelse av sykkelprioritert gate. Oslo kommune skal pilotere sykkelprioritert gate både i Løvenskiolds gate og Vetlandsveien. Denne løsningen for sykling i blandet trafikk vil være den første av sitt slag i Oslo. I prosjektene vil det også bli bygget gjennomgående fortau, en løsning som kommunen benytter seg av i liten grad i dag. Evalueringen av sykkelprioritert gate skal brukes til å vurdere om tiltaket skal inngå i gatenormalen for Oslo. Utvidet kunnskap om tiltakene og hvilke effekter de har, vil også være viktig for at Bymiljøetaten skal være bedre informerte om når sykkelprioritert gate og gjennomgående fortau er egnede tiltak.

Mer info på Oslo kommunes hjemmeside

Kontaktperson: Tineke de Jong

Undersøkelse om hvordan endringene etter koronapandemien kan bidra til bedre utnyttelse av kapasiteten i transportsystemene og hvordan reisevanene våre har endret seg. Del 3.

Det pågår for tiden en ny runde av spørreundersøkelsen som sendes ut på sms og e-post til deltakere som har samtykket til å bli kontaktet på nytt. Har du mottatt undersøkelsen på sms er dette en reell henvendelse.

Les mer om prosjektet her.

Undersøkelse om fremtidens transport

Vi sender for tiden ut invitasjoner til å delta i en undersøkelse om den norske befolkningens tanker om fremtidens transport. Hva skal til for at du stoler på selvkjørende kjøretøy? Prosjektet gjennomføres av TØI med bl.a. Ruter og UiO som partnere.  Undersøkelsen sendes ut via epost og SMS til tilfeldig utvalgte deltakere og til dere som tidligere har sagt dere villige til å delta på fremtidige undersøkelser. Har du mottatt invitasjon til undersøkelsen fra «TOI» på SMS eller «Transportøkonomisk institutt (TØI)» på epost er dette reelle henvendelser.

Walr

Løsningen vi bruker til å gjennomfører spørreundersøkelser heter Walr (tidligere quenchtec). Hvis du blir invitert til å svare på en undersøkelse kan det stå referanser til Walr eller quenchtec i lenken.

Rekruttering til undersøkelser

For at TØIs forskere skal få produsert forskning som kan komme samfunnet til gode er det viktig å nå bredt ut. Derfor tar vi i bruk sms, e-post og sosiale medier for å rekruttere deltaktere til våre spørreundersøkelser. Ved å nå et bredt spekter av befolkningen unngår man også skjeve resultater.

Vi er takkenemmelige for alle som deltar i forskningen vår. TØI legger vekt på personvern og vi følger lover og regler relatert til personvern. Her kan du se vår personvernerklæring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger