logo

Søk

Du er her

Pågående undersøkelser

TØI gjennomfører for tiden spørreundersøkelser ute i befolkningen.

Pågående undersøkelser

Det pågår for tiden flere undersøkelser på TØI. Her kan du se de ulike prosjektene som er aktive og finne kontaktpersoner:

UngSpark Om ungdom og elsparkesykler

CAPSLOCK Om Kollektivreiser og reisevaner

Rekruttering til undersøkelser

For at TØIs forskere skal få produsert forskning som kan komme samfunnet til gode er det viktig å nå bredt ut. Derfor tar vi i bruk sms, e-post og sosiale medier for å rekruttere deltaktere til våre spørreundersøkelser. Ved å nå et bredt spekter av befolkningen unngår man også skjeve resultater.

Vi er takkenemmelige for alle som deltar i forskningen vår. TØI legger vekt på personvern og vi følger lover og regler relatert til personvern. Her kan du se vår personvernerklæring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas