logo

Søk

Du er her

Pågående undersøkelser

TØI gjennomfører for tiden spørreundersøkelser ute i befolkningen.

Det pågår for tiden flere undersøkelser på TØI. Her kan du se de ulike prosjektene som er aktive nå og kontaktpersoner til disse:

Spørreundersøkelse om sentrum i Arendal, Kongsberg, Lillehammer og Tønsberg

I perioden juni til september 2022 gjennomfører TØI spørreundersøkelser om sentrum i Arendal, Kongsberg, Lillehammer og Tønsberg. Svarene skal gi kunnskap om hva som kan gjøre sentrum i disse og i andre byer bedre for de som bor og jobber i byene. Spørreundersøkelsene sendes ut til et utvalg av personer som bor og/eller jobber i disse byene, enten via SMS eller via arbeidsgiver. Det er frivillig å delta og har du mottatt lenken håper vi du har tid og lyst til å svare. Spørreundersøkelsene inngår i forskningsprosjektet CITYCENTRE. Du kan lese mer om prosjektet og datainnsamlingen her.

Spørreundersøkelse til syklister i Agder

Sammen med Syklistforeningen gjennomfører TØI nå en spørreundersøkelse til syklister i Agder. Vi spør om forhold som gjør det vanskelig eller utfordrende å sykle og om de har hatt uhell på sykkel på slike steder.

Undersøkelsen inngår som en del av prosjektet ReCyCLIST «Registrering av sykkelulykker og skadekonsekvenser med nye smarte verktøy» som du kan lese mer om og finne kontaktperson til her.

Følgeundersøkelser av endringer i Kongsvinger sentrum

Antall kamera: 4

Plassering: Kongsvinger bru, Storgata, Brugata, Gjemselund bru

Opptaksperiode: 22/06/2022 – 29/06/2022

Mål: å kartlegge hvordan trafikantene tilpasser seg disse endringene, og hvilke effekter og konsekvenser de har for befolkningen, næringslivet, transportsystemene og miljøet.

Kontakt: Maja Karoline Rynning

Spørreundersøkelse blant yrkesaktive som jobber i virksomheter lokalisert i Kongsvinger kommune

I perioden juni til juli 2022 gjennomfører TØI en spørreundersøkelse blant yrkesaktive som jobber i virksomheter lokalisert i Kongsvinger kommune. Resultatene vil gi kunnskap som vil være nyttige i den videre utviklingene av transportsystemet og sentrum i Kongsvinger.

Spørreundersøkelsene sendes ut til et utvalg av personer via arbeidsgiver. Det er frivillig å delta og dersom du har mottatt lenken håper vi du har tid og lyst til å svare. Spørreundersøkelsene inngår i et prosjekt der TØI i samarbeid med Kongsvinger kommune undersøker hvordan flere arbeider og endringer i sentrum påvirker trafikken og opplevelse og bruk av sentrum.

Undersøkelse om fremtidens transport

Vi sender for tiden ut invitasjoner til å delta i en undersøkelse om den norske befolkningens tanker om fremtidens transport. Hva skal til for at du stoler på selvkjørende kjøretøy? Prosjektet gjennomføres av TØI med bl.a. Ruter og UiO som partnere.  Undersøkelsen sendes ut via epost og SMS til tilfeldig utvalgte deltakere og til dere som tidligere har sagt dere villige til å delta på fremtidige undersøkelser. Har du mottatt invitasjon til undersøkelsen fra «TOI» på SMS eller «Transportøkonomisk institutt (TØI)» på epost er dette reelle henvendelser.

Hvordan vil du motta pakker i fremtiden?

TØI, Posten og interkommunalt samarbeid mellom Drammen, Asker, Bærum og Oslo (VIV-prosjektet) gjennomfører en spørreundersøkelse og ønsker dine meninger om ulike leveringsløsninger og hvordan du reiser for å hente pakker. Vi søker deg som bor i Oslo, Bærum, Asker eller Drammen.

Mer info om prosjektet på prosjektets informasjonsside finner du her!

CARNUDGE Bildelingskalkulator

Prosjektet CARNUDGE er ute med en ny utsendingsrunde med bildelingskalkulatoren. Informasjon om prosjektet kan du finne her. Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte Paal Brevik Wangsness.

Quenchtec

Løsningen vi bruker til å gjennomfører spørreundersøkelser heter quenchtec. Hvis du blir invitert til å svare på en undersøkelse står det derfor ofte quenchtec.net i lenken.

Rekruttering til undersøkelser

For at TØIs forskere skal få produsert forskning som kan komme samfunnet til gode er det viktig å nå bredt ut. Derfor tar vi i bruk sms, e-post og sosiale medier for å rekruttere deltaktere til våre spørreundersøkelser. Ved å nå et bredt spekter av befolkningen unngår man også skjeve resultater.

Vi er takkenemmelige for alle som deltar i forskningen vår. TØI legger vekt på personvern og vi følger lover og regler relatert til personvern. Her kan du se vår personvernerklæring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger