Du er her

Har du blitt kontaktet av TØI?

TØI gjennomfører for tiden spørreundersøkelser ute i befolkningen.

Det pågår for tiden flere undersøkelser på TØI. Her kan du se de ulike prosjektene som er aktive nå og kontaktpersoner til disse:

Spørreundersøkelse om reisevaner blant ansatte i Oslo kommune

På oppdrag fra Oslo kommune gjennomfører Transportøkonomisk institutt for tiden en reisevaneundersøkelse blant ansatte i Oslo kommune. Invitasjon til undersøkelsen sendes ut via epost til alle ansatte i kommunen. Undersøkelsen inneholder spørsmål om hvordan du reiser til, fra og i arbeid, samt hvordan du stilte deg til ulike tiltak for å redusere bilbruken. Informasjonen fra undersøkelsen vil bli brukt som grunnlag for å tilrettelegge for klimavennlige arbeidsreiser.

Kontaktperson på TØI: Ingunn Opheim Ellis

Kontaktperson hos Klimaetaten: Ella Havnevik Giske 

Bysykkelordningene i Buskerud

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomfører for tiden en undersøkelse om de elektriske bysyklene i Drammen, Kongsberg og Lier. Prosjektet ser på hvordan de ulike bysykkelordningene blir oppfattet av brukerne og hvordan bysyklene blir brukt.

Les mer om prosjektet her

Bruker du Oslofjorden og strandsonen rundt - eller vil du, men noe hindrer deg?

Pågående spørreundersøkelse om hva som skal til for at flest mulig får tilgjengelighet til strandsonen og fjorden. Periode: Januar - juni 2023.

Les mer om prosjektet her

Undersøkelse om hvordan endringene etter koronapandemien kan bidra til bedre utnyttelse av kapasiteten i transportsystemene og hvordan reisevanene våre har endret seg. Del 3.

Det pågår for tiden en ny runde av spørreundersøkelsen som sendes ut på sms og e-post til deltakere som har samtykket til å bli kontaktet på nytt. Har du mottatt undersøkelsen på sms er dette en reell henvendelse. Les mer om prosjektet her.

Spørreundersøkelse i Bergen

I oktober og november 2022 vil vi sende SMS til folk i utvalgte bydeler i Bergen. Vi vil også sende ut noen oppfølgingsundersøkelser i løpet av 2023.

Vi undersøker reisevaner og holdninger til transport og miljø. Svarene vil gi viktig informasjon om reisevaner og tanker om transportmidler og tiltak. Denne undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Miljøløftet og Epigram.

Les mer om prosjektet her

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte Katrine Karlsen eller Aslak Fyhri

Forskningsprosjekt om billettpriser og reisevaner i Oslo, Lillestrøm, Nordre Follo og Bærum: BILLSMART

Fra 21.09.2022 og de kommende dagene sendes flere tusen SMS-er til folk i Oslo, Lillestrøm, Nordre Follo og Bærum. Sammen med Ruter studerer vi hvordan prising av kollektivtransport påvirker reisevaner, samt hva folk synes om ulike prinsipper for prising av kollektivtransport.

Har du blitt kontaktet av oss? Da håper du vil klikke på linken i SMS-en og delta i prosjektet!

Les mer om forskningsprosjektet Billsmart her.

Kontaktperson: Knut Johannes Liland Hartveit

Spørreundersøkelse om sentrum i Arendal, Kongsberg, Lillehammer og Tønsberg

I perioden juni til oktober 2022 gjennomfører TØI spørreundersøkelser om sentrum i Arendal, Kongsberg, Lillehammer og Tønsberg. Svarene skal gi kunnskap om hva som kan gjøre sentrum i disse og i andre byer bedre for de som bor og jobber i byene. Spørreundersøkelsene sendes ut til et utvalg av personer som bor og/eller jobber i disse byene, enten via SMS eller via arbeidsgiver. Det er frivillig å delta og har du mottatt lenken håper vi du har tid og lyst til å svare. Spørreundersøkelsene inngår i forskningsprosjektet CITYCENTRE. Du kan lese mer om prosjektet og datainnsamlingen her.

Kontakperson: Oddrun Helen Hagen

Følgeundersøkelser av endringer i Kongsvinger sentrum

Antall kamera: 4

Plassering: Kongsvinger bru, Storgata, Brugata, Gjemselund bru

Opptaksperiode: 02/09/2022 – 09/09/2022

Mål: å kartlegge hvordan trafikantene tilpasser seg disse endringene, og hvilke effekter og konsekvenser de har for befolkningen, næringslivet, transportsystemene og miljøet.

Kontakt: Maja Karoline Rynning

Spørreundersøkelse blant yrkesaktive som jobber i virksomheter lokalisert i Kongsvinger kommune

I perioden juni til juli 2022 gjennomfører TØI en spørreundersøkelse blant yrkesaktive som jobber i virksomheter lokalisert i Kongsvinger kommune. Resultatene vil gi kunnskap som vil være nyttige i den videre utviklingene av transportsystemet og sentrum i Kongsvinger.

Spørreundersøkelsene sendes ut til et utvalg av personer via arbeidsgiver. Det er frivillig å delta og dersom du har mottatt lenken håper vi du har tid og lyst til å svare. Spørreundersøkelsene inngår i et prosjekt der TØI i samarbeid med Kongsvinger kommune undersøker hvordan flere arbeider og endringer i sentrum påvirker trafikken og opplevelse og bruk av sentrum.

Undersøkelse om fremtidens transport

Vi sender for tiden ut invitasjoner til å delta i en undersøkelse om den norske befolkningens tanker om fremtidens transport. Hva skal til for at du stoler på selvkjørende kjøretøy? Prosjektet gjennomføres av TØI med bl.a. Ruter og UiO som partnere.  Undersøkelsen sendes ut via epost og SMS til tilfeldig utvalgte deltakere og til dere som tidligere har sagt dere villige til å delta på fremtidige undersøkelser. Har du mottatt invitasjon til undersøkelsen fra «TOI» på SMS eller «Transportøkonomisk institutt (TØI)» på epost er dette reelle henvendelser.

Hvordan vil du motta pakker i fremtiden?

TØI, Posten og interkommunalt samarbeid mellom Drammen, Asker, Bærum og Oslo (VIV-prosjektet) gjennomfører en spørreundersøkelse og ønsker dine meninger om ulike leveringsløsninger og hvordan du reiser for å hente pakker. Vi søker deg som bor i Oslo, Bærum, Asker eller Drammen.

Mer info om prosjektet på prosjektets informasjonsside finner du her!

CARNUDGE Bildelingskalkulator

Prosjektet CARNUDGE er ute med en ny utsendingsrunde med bildelingskalkulatoren. Informasjon om prosjektet kan du finne her. Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte Paal Brevik Wangsness.

Quenchtec

Løsningen vi bruker til å gjennomfører spørreundersøkelser heter quenchtec. Hvis du blir invitert til å svare på en undersøkelse står det derfor ofte quenchtec.net i lenken.

Rekruttering til undersøkelser

For at TØIs forskere skal få produsert forskning som kan komme samfunnet til gode er det viktig å nå bredt ut. Derfor tar vi i bruk sms, e-post og sosiale medier for å rekruttere deltaktere til våre spørreundersøkelser. Ved å nå et bredt spekter av befolkningen unngår man også skjeve resultater.

Vi er takkenemmelige for alle som deltar i forskningen vår. TØI legger vekt på personvern og vi følger lover og regler relatert til personvern. Her kan du se vår personvernerklæring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger