Du er her

Forskningsprosjekt:

A-PLANET

A-PLANET skal tette viktige kunnskapshull innen transport, atferds-, miljø- og politisk økonomi.

Informasjon om pågående studie

Vi har en pågående pilotstudie om reisevaner og problemstillinger knyttet til biltrafikk. Studien varer frem til og med 28. juni 2024. I forbindelse med studien gjennomfører vi flere spørreundersøkelser, i tillegg inviterer vi til å benytte Spor-appen. Rundt 3000 personer i Oslo og omegn tester nå appen.

Vi har fullført de to første spørreundersøkelsene og har trukket to heldige vinnere av hvert sitt gavekort på henholdsvis 1000 og 3000 kroner.
 
En sluttundersøkelse blir sendt ut den 29. juni, med varighet frem til og med 8. juli.

Les mer om appen: https://www.toi.no/spor/

Om prosjektet

Norge har som mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050, og myndighetene har stimulert til en storstilt overgang til lav- og nullutslippsbiler. I tillegg ønsker man mer sykling og gange i byområder. Elbilpolitikken har vært svært kraftfull og Norge har verdens høyeste elbiltetthet, som har bidratt til reduserte CO2-utslipp, men også en belastning på offentlige budsjetter som igjen svekker konkurranseevnen til offentlig transport, gange og sykling.

Mer energieffektive biler kan føre til mer kjøring og kø, samt mer veislitasje, veistøv og ulykker. En bedre balanse mellom nytte og kostnader i transportsektoren kan oppnås med effektiv politikk, f.eks. veiprising. Ny teknologi og utvikling av mobil-apper tilbyr nye muligheter for innføring og testing av slike tiltak.

A-PLANET vil skape ny kunnskap og solid empiri for å tette viktige kunnskapshull innen transport, atferds-, miljø- og politisk økonomi. Det overordnede fokuset er å analysere avveiningen mellom effektivitet og aksept i transportpolitikken, på jakt etter optimal balanse.

Forskerne i prosjektet vil videreutvikle en velegnet transportmodell for å simulere effektene av ulike transportpolitiske tiltak og undersøke aksepten av tiltak gjennom spørreundersøkelser og eksperimenter. Prosjektet vil også integrere funn og innsikt om adferd og akseptabilitet direkte i utformingen av tiltak, som deretter vil bli empirisk testet gjennom et storskala felteksperiment. Kombinasjonen av disse resultatene vil generere viktig kunnskap som vil gi et solid grunnlag for å anbefale nye tiltak.

Les mer om veiprising her

Se mer om prosjektet på vår engelske nettside

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger