Du er her

Forskningprosjekt:

Ungdomsreiser i Viken UngMob

Hvordan inngår elsparkesykler i reisekjeder med andre transportmidler hos ungdom?

Elsparkesykler har hatt en enorm vekst i Norge på svært kort tid. Ungdom er en spesielt interessant gruppe i denne sammenhengen. Det er sannsynlig at elsparkesykkelbruk blant unge vil slå negativt ut på aktiv mobilitet (gåing og sykling), samtidig som undersøkelser viser at flere og flere unge er stillesittende, og også lider av overvekt. Ungdom er også storbrukere av digitale tjenester, og de er underrepresentert i tradisjonelle spørreundersøkelser. Ved å innhente kunnskap om hvordan og hvor elsparkesykler brukes blant ungdom, vil vi legge til rette for en regulering av elsparkesykkelordninger som bygger opp under aktiv mobilitet. For å få til dette skal vi utnytte nye innovasjoner innen maskinlæring av sensordata fra mobiltelefoner.

Eksisterende former for mobilitetsdata er primært fra spørreundersøkelser. Slike data er kostbare, og mangler detaljeringsnivået som skal til for å fange opp bl.a. mikromobilitet. I prosjektet skal vi benytte oss av en nyutviklet app for måling og kategorisering av reiseatferd (Fotefar). Det at slike data nå kan samles inn med stør nøyaktighet, stiller spesielle krav til personvern for å kunne utnytte dem på en god måte hos sluttbrukerne

Hva skal vi gjøre?

En vesentlig del av innovasjonen er en web-plattform for deling og visualisering av nye former for mobilitetsdata. Vi skal gjennomføre en datainnsamling med vitenskapelig holdbare metoder, som vil gjøre oss i stand til å beskrive sammenhenger mellom bruk av elsparkesykler og aktiv mobilitet, og gi anbefalinger for fremtidig bruk av nye måleverktøy.

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune er eier av prosjektet, som er finansiert av Regionalt Forskningsfond Viken. Viken har en blanding av større og mindre tettsteder, og vil ventelig ha en stor vekst i tilbudet av elsparkesykler i nærmeste fremtid. Dette gjør Viken til et godt egnet sted for å følge utviklingen og for å se på ulike områder, der både tilgang til elsparkesykler, kollektivtilbud og avstander varierer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger