Bruk av videoopptak for å studere trafikk

En av metodene for å studere folks atferd og sikkerhet i trafikken er å bruke et kamera for å registrere og analysere hva som skjer på et bestemt sted. TØI bruker i forskjellige prosjekter fire bærbare kameraenheter som er merket med følgende skilt.

 

Kameraene er plassert på toppen av en teleskopisk stolpe. Den gir 120° horisontal utsikt, spilt inn i en oppløsning på 720 x 480. Denne kvaliteten er tilstrekkelig for analyse av bevegelser og interaksjoner, men ikke høyoppløselig nok til å identifisere folks identitet eller lese bilskiltene.

Fra venstre: inne i hovedkamera-boksen / bilde fra et opptak

Kontakt Petr Pokorny dersom du ønsker mer informasjon.

Pågående prosjekter

Prosjekt: Selvkjørende kjøretøy i Groruddalen

Antall kamera: 6

Plassering:

  • Grorudveien x Brubakkveien (2 kamera)
  • Bergensveien x Romsåsveien
  • Tjernveien
  • Kalbakkveien
  • Nedre Kalbakkvei

Opptaksperiode: 29/1 – 08/02/2024

Mål: Observasjon av interaksjoner mellom selvkjørende kjøretøy og andre trafikanter

Kontakt: Petr Pokorny

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger