logo

Søk

Du er her

Bruk av videoopptak for å studere trafikk

En av metodene for å studere folks atferd og sikkerhet i trafikken er å bruke et kamera for å registrere og analysere hva som skjer på et bestemt sted. TØI bruker i forskjellige prosjekter fire bærbare kameraenheter som er merket med følgende skilt.

 

Kameraene er plassert på toppen av en teleskopisk stolpe. Den gir 120° horisontal utsikt, spilt inn i en oppløsning på 720 x 480. Denne kvaliteten er tilstrekkelig for analyse av bevegelser og interaksjoner, men ikke høyoppløselig nok til å identifisere folks identitet eller lese bilskiltene.

Fra venstre: inne i hovedkamera-boksen / bilde fra et opptak

Kontakt Petr Pokorny dersom du ønsker mer informasjon.

Pågående prosjekter

Prosjekt: Trafikktellinger med bildegjenkjenning av nummerskilt

I et pilotprosjekt i tilknytting til prosjektet Tettstedpakker for attraktiv, klimavennlig og inkluderende stedsutvikling bruker vi kamera for trafikktellinger. Piloten går ut på å telle biler gjennom bruk av bildegjenkjenning for registrering av nummerskilt. Dataene brukes blant annet til å skille mellom lokal og gjennomgangstrafikk.

Prosjektet har NDS godkjenning og innsamlet data slettes ved prosjektets slutt. I all fremstillelse av registreringene vil dataene være anonymisert.

Tellingene gjennomføres i Bø (Midt-Telemark kommune) og Stryn (Stryn kommune) i løpet av september 2020.

For mer informasjon ta kontakt med Maja Karoline Rynning på tlf. 97 77 80 53 eller epost.

 

Prosjekt: Å observere interaksjoner mellom høyre-sving selvkjørende busser og andre trafikanter 

Sted: Oslo - Vippetangen

Tidspunkt for videoopptak: September 2020

Antall kameraer: 1

Kontaktperson: Petr Pokorny

 

Prosjekt: Å registrere antall syklister og hvor de syklet etter ny utforming av gaten

Sted: Oslo – Åkebergveien

Tidspunkt for videoopptak: 13/9-19/9/2020

Antall kameraer: 2

Kontaktperson: Aslak Fyhri

 

Prosjekt: Å observere parkeringsplasser for el-sparkesykler

Sted: Trondheim – Nordre Gate

Tidspunkt for videoopptak: 18/9-25/9/2020

Antall kameraer: 3

Kontaktperson: Katrine Karlsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no