Bruk av videoopptak for å studere trafikk

En av metodene for å studere folks atferd og sikkerhet i trafikken er å bruke et kamera for å registrere og analysere hva som skjer på et bestemt sted. TØI bruker i forskjellige prosjekter fire bærbare kameraenheter som er merket med følgende skilt.

 

Kameraene er plassert på toppen av en teleskopisk stolpe. Den gir 120° horisontal utsikt, spilt inn i en oppløsning på 720 x 480. Denne kvaliteten er tilstrekkelig for analyse av bevegelser og interaksjoner, men ikke høyoppløselig nok til å identifisere folks identitet eller lese bilskiltene.

Fra venstre: inne i hovedkamera-boksen / bilde fra et opptak

Kontakt Petr Pokorny dersom du ønsker mer informasjon.

Pågående prosjekter

Prosjekt: Kongsvinger

Antall kamera: 4

Plassering: Kongsvinger – Nye bru, Brugata, Storgata

Opptaksperiode: 11/11 – 21/11/2022

Mål: før og etter analyse av effekter av veg-stenginger

Kontakt: Maja Karoline Rynning

Prosjekt: Maridalsveien

Antall kamera: 2

Plassering: Maridalsveien v/Ring 3 og krysset Maridalsveien/Blåsbortveien

Opptaksperiode: 14/11 – 25/11/2022

Mål: Registrering av sykkeltrafikk

Kontakt: Maja Karoline Rynning

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger