logo

Søk

Bruk av videoopptak for å studere trafikk

En av metodene for å studere folks atferd og sikkerhet i trafikken er å bruke et kamera for å registrere og analysere hva som skjer på et bestemt sted. TØI bruker i forskjellige prosjekter fire bærbare kameraenheter som er merket med følgende skilt.

 

Kameraene er plassert på toppen av en teleskopisk stolpe. Den gir 120° horisontal utsikt, spilt inn i en oppløsning på 720 x 480. Denne kvaliteten er tilstrekkelig for analyse av bevegelser og interaksjoner, men ikke høyoppløselig nok til å identifisere folks identitet eller lese bilskiltene.

Fra venstre: inne i hovedkamera-boksen / bilde fra et opptak

Kontakt Petr Pokorny dersom du ønsker mer informasjon.

Pågående prosjekter

Prosjekt: Før- og etterundersøkelser for gang- og sykkelveger

Mål: Å telle antall syklister og gående

Plassering #1: Modum - Eikerveien

Antall kameras: 3

Opptaksperiode: 6/9-11/9 2021

Plassering #2: Trondheim - Bjørndalen

Antall kameras: 4

Opptaksperiode: 14/9-18/9 2021

Kontakt: Aslak Fyhri

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas