Du er her

Hva kjennetegner ungdoms reisevaner i 2021?

Prosjektet ungspark har som formål å kartlegge mobilitetsvaner blant ungdom i ni kommuner for å få kunnskap om hvordan elsparkesykkelen har fått plass i de unges hverdag.

I prosjektet vil vi se nærmere på hva som kjennetegner ungdoms reisevaner i områder hvor det finnes et stort utleietilbud for elsparkesykler og i områder hvor det finnes et begrenset utleietilbud. Dette vil gi oss kunnskap om hvordan tilgang til elsparkesykler påvirker ungdoms reisevaner. Et annet viktig mål er å få ny kunnskap om ungdoms risikoforståelse i forbindelse med bruk av elsparkesykkel.

Har du deltatt på undersøkelse og skal laste ned en app finner du den her

Bakgrunn

Bare på få år har elsparkesykler skapt store endringer i trafikkbildet i både byer og tettsteder i Norge. Elsparkesykkelen gjør det lettvint å reise på kryss og tvers, og er blitt særlig populært blant ungdom. Det er blitt gjort flere undersøkelser av elsparkesykkelbruk blant voksne, men det finnes lite forskning om hvordan elsparkesykkelen påvirker måten unge reiser på og vi vet generelt lite om hvordan unge bruker elsparkesykler i hverdagen.

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å vite noe om hva slags aktiv mobilitet som blir erstattet når ungdom bruker elsparkesykkel. Går og sykler man mindre? Hva med andre type reiser, slik som kjøring i forbindelse med fritidsaktiviteter, eller bruk av kollektivtransport? Fra et trafikksikkerhetsperspektiv er det viktig å få kunnskap om hvordan ungdom vurderer risiko og omfanget av risikoatferd.

Partnere i prosjekter

Prosjektet er et samarbeid mellom flere partnere. Disse er: Stavanger kommune, Horten kommune, Fredrikstad kommune, Lørenskog kommune, Drammen kommune, Kongsberg kommune, Asker kommune, Bærum kommune, Oslo kommune, Ruter, Statens Vegvesen og Ung i Trafikken.

TØIs rolle

TØI leder prosjektet med forsker Vibeke Milch som prosjektleder i tett samarbeid med forskningsleder Aslak Fyhri, forsker Ingun Ellis Opheim og forsker Katrine Karlsen.

Kontaktperson

Vibeke Milch Uhlving

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger