logo

Søk

Du er her

Hva kjennetegner ungdoms reisevaner i 2021?

Prosjektet ungspark har som formål å kartlegge mobilitetsvaner blant ungdom i ni kommuner for å få kunnskap om hvordan elsparkesykkelen har fått plass i de unges hverdag.

I prosjektet vil vi se nærmere på hva som kjennetegner ungdoms reisevaner i områder hvor det finnes et stort utleietilbud for elsparkesykler og i områder hvor det finnes et begrenset utleietilbud. Dette vil gi oss kunnskap om hvordan tilgang til elsparkesykler påvirker ungdoms reisevaner. Et annet viktig mål er å få ny kunnskap om ungdoms risikoforståelse i forbindelse med bruk av elsparkesykkel.

Spørreundersøkelse

For å få kunnskap om dette vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant ungdom mellom 13 og 22 år, høsten 2021. Dette er en webundersøkelse som kan besvares på mobiltelefonen eller en PC/mac. Spørreskjemaet leveres av Quenchtec. Alle som deltar vil være med i trekningen av et gavekort på Junkyard på 2000 kr.

Vi har sendt undersøkelsen på SMS og e-post til utvalgte personer som er trukket fra folkeregisteret. I tillegg er det mulig å svare via lenke på sosiale medier.

Har du mottatt undersøkelsen på SMS, er dette en reell henvendelse.

Ungdom mellom 16-22 år DELTA HER

Har du ungdom mellom 13-15 år GÅ INN HER

Alle som er med å svare på denne spørreundersøkelsen blir invitert til å delta i en oppfølgingsspørreundersøkelse, våren 2022.

Reiseregistreringer

Vi vil også gjøre reiseregistreringer gjennom en app. Ungdom som er med på spørreundersøkelsen vil bli invitert til å bruke appen Fotefar over en to-ukers periode, høsten 2021. Appen registrerer automatisk alle reiseminutter i løpet av den dag, slik som antall minutter du går, sykler, tar buss osv. Dette gjør den ved hjelp av sensorteknologi som finnes i smarttelefonen din. GPS-informasjon lagres i appen, men dette er ikke noe vi har tilgang til eller behandler i undersøkelsen. Alle som bruker appen vil være med i trekningen av et gavekort på Junkyard på 2000 kr.

Bakgrunn

Bare på få år har elsparkesykler skapt store endringer i trafikkbildet i både byer og tettsteder i Norge. Elsparkesykkelen gjør det lettvint å reise på kryss og tvers, og er blitt særlig populært blant ungdom. Det er blitt gjort flere undersøkelser av elsparkesykkelbruk blant voksne, men det finnes lite forskning om hvordan elsparkesykkelen påvirker måten unge reiser på og vi vet generelt lite om hvordan unge bruker elsparkesykler i hverdagen.

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å vite noe om hva slags aktiv mobilitet som blir erstattet når ungdom bruker elsparkesykkel. Går og sykler man mindre? Hva med andre type reiser, slik som kjøring i forbindelse med fritidsaktiviteter, eller bruk av kollektivtransport? Fra et trafikksikkerhetsperspektiv er det viktig å få kunnskap om hvordan ungdom vurderer risiko og omfanget av risikoatferd.

Partnere i prosjekter

Prosjektet er et samarbeid mellom flere partnere. Disse er: Stavanger kommune, Horten kommune, Fredrikstad kommune, Lørenskog kommune, Drammen kommune, Kongsberg kommune, Asker kommune, Bærum kommune, Oslo kommune, Ruter, Statens Vegvesen og Ung i Trafikken.

TØIs rolle

TØI leder prosjektet med forsker Vibeke Milch som prosjektleder i tett samarbeid med forskningsleder Aslak Fyhri, forsker Ingun Ellis Opheim og forsker Katrine Karlsen.

Kontaktperson

Vibeke Milch

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas