Fotefar

Du svarte nylig på en spørreundersøkelse fra TØI. Her svarte du at du var interessert i å teste ut en app som måler dine reiser. Merk at appen kun fungerer for deg som har en Android- smarttelefon.

Last ned appen her

Ved første gangs bruk, må du

  • Skrive inn brukerkoden man fikk med invitasjonen
  • Gå gjennom stegene for batteri-optimalisering. Disse er forklart i appen, og gjengitt kort nedenfor
  • Aktivere appen med knappen

Batteri-optimalisering

Ved første gangs bruk, må du gå gjennom disse stegene: 

  1. Gå til menyen Innstillinger/Batterioptimalisering
  2. Velg «Alle apper»
  3. Søk deg frem til «Fotefar»
  4. Velg «Ikke tillat/Av» og OK
  5. Gå tilbake til appen og sjekk at den samler inn data

Deretter skal appen ligge i bakgrunnen, uten at du behøver å gjøre noe. Du kan se at appen er aktiv ved at følgende symbol står på toppen av telefonen

 

Viktig: Om telefonen skrus av, f. eks ved at den går tom for batteri, må du re-aktivere appen. Åpne den på nytt, og klikk på knappen.

Informasjon til deg med Huawei telefon:

Huawei telefoner fungerer ikke godt sammen med Fotefar-appen. Den vil skru av appen etter en eller to dager. Noen ganger får du beskjed om at appen er av, andre ganger ikke. Vi beklager dette. Om du allikevel ønsker å fortsette å bruke appen med din Huawei telefon, må du altså selv følge med og passe på at den er på til enhver tid.

Har du behov for hjelp kan du sende mail til support

Les mer om Ungspark-prosjektet her

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger