Fotefar

                  

Vi holder på med datainnsamlinger som benytter Fotefar, en mobilapplikasjon som automatisk registrerer reisene dine.

Appen registrerer alle reiseminutter i løpet av en dag, slik som antall minutter du går, sykler, tar buss osv. Dette gjør den ved hjelp av sensorteknologi som finnes i smarttelefonen din.

Denne appen vil gi bedre mobilitetsdata enn spørreundersøkelsene som vanligvis brukes for å undersøke reisevaner, siden disse mangler detaljer man trenger for å få gode effekt-evalueringer og lage gode lokale planer.

Fotefar benyttes til datainnsamling i aktive prosjekter og man må være invitert som deltaker for å kunne ta den i bruk.   

Dersom du har blitt rekruttert til å bruke den vil du få tilsendt innloggingsinformasjon fra oss. Det er et unikt brukernavn, som du skal skrive inn etter at du har installert appen.

Etter at du har lastet ned og startet appen, behøver du ikke foreta deg noe mer. Etter at undersøkelsen er gjennomført, kan du avinstallere appen.

Fotefar beskytter innsamling, overføring og lagring av data. Informasjonen krypteres gjennom SSL teknologi og Fotefar er registrert slik at din enhet kan bekrefte identiteten før informasjonen sendes.

Du kan slette din konto eller laste ned din informasjon gjennom å kontakte oss via e-post på support@fotefartech.com.

Personvernsinformasjonen ligger også i selve appen.

Spørsmål?

Se vår hjemmeside www.toi.no/fotefar eller send mail til support@fotefartech.com

Vennlig hilsen oss i GjennomFjell-teamet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger