logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt:

FRAME-D: Finding new Routes to Active Mobility in Everyday Life through Digitalisation

Kan elektromobilitet og digitalisering gi et mer bærekraftig bytransportsystem? Hvordan kan aktiv mobilitet i hverdagen løse dagens folkehelseutfordringer?

I prosjektet FRAME-D undersøker vi hvordan digitale verktøy kan hjelpe personer og bedrifter med overgangen fra bilbaserte løsninger for bytransport til løsninger basert på ren energi og aktiv mobilitet.

Digitalisering gir muligheter for å måle, fremme og organisere bærekraftig reiseadferd.

For å nå målet om økt bruk av aktiv og bærekraftig transport vil vi videreutvikle en app (MEILI) med åpen kildekode. Appen skal være et integrert verktøy som både registrerer reiser og fysisk aktivitet og motiverer brukerne til aktiv transport ved hjelp av elementer fra dataspillverdenen («spilifisering»).

Prosjektet har et helhetlig perspektiv som inkluderer både private beslutninger om daglig transport og yrkeslivets hensyn til effektiv logistikk og lønnsomhet.

Projektet løper til 2022.

Hva gjør vi? 

  • Vi utforsker el-lastesyklers potensial for å bidra til endringer i privat transport og godstransport i byområder. Det vil bli gjort gjennom gruppeintervjuer med kommersielle og private aktører, samt gjennom evaluering av støtten som ble gitt til elektriske lastesykler for enkeltpersoner og bedrifter i Oslo kommune i 2017 og 2018.
  • Vi har startet samarbeidet med Oslo kommune for å samle inn data. Vi samarbeider også med den største leverandøren av lastesykler.
  • Vi studerer effekten av økonomisk støtte og spillifisering ved hjelp av politiske evalueringsmetoder og randomiserte kontrollerte forsøk som fanger opp kort- og langsiktige effekter.
  • I case-studier av transportbedrifter vil vi undersøke bruken av el-lastesykler fra et forretnings- og helsemessig perspektiv.
  • Vi vil til slutt analysere tiltakene i et livssyklusperspektiv, som tar hensyn til valg av reisemåter, endringer i fysisk aktivitet, substitusjonseffekter, produktivitet, endringer i CO2-utslipp og den økonomiske bærekraften til elektriske lastesykler i bylogistikk.
  • Som del av prosjektet finansierer vi en doktorgrad i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder. Avhandlingen dreier seg om helseeffekter av sykling.
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no