Du er her

Alice Ciccone

PhD i samfunnsøkonomi
Stilling Forsker II
E-post aci@toi.no
Direkte telefon 48 26 39 87
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Atferd og transport
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger