Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Opplevd utrygghet i Oslo. Erfaringer og resultater fra en kartbasert spørreundersøkelse

Opplevd utrygghet i Oslo. Erfaringer og resultater fra en kartbasert spørreundersøkelse

Forfattere: Rikke Ingebrigtsen, Alice Ciccone, Aslak Fyhri, Sunniva Frislid Meyer
Rapportnr: 1642/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2157-5
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Innhenting av geografiske data ved hjelp av et interaktivt kart har gjort det mulig å kartlegge stedsspesifikk utrygghet blant publikum i Oslo. Koblingen til et spørreskjema er viktig for å kunne forstå hvem som har registrert områder på kartet, og hvorfor. To publikumsundersøkelser om opplevd utrygghet i Oslo viser at et stort flertall av respondentene ikke er utrygge i eget nabolag, men at litt over halvparten sier det er steder i Oslo sentrum der de føler seg utrygge, eller som de unngår på grunn av utrygghet. De fleste som er utrygge svarer at de kun er utrygge på kvelds- og nattestid. Det er en høyere andel kvinner enn menn som er utrygge, det gjelder både i eget nabolag og i Oslo sentrum, og flere kvinner enn menn har registrert mer enn ett utrygt område på kartet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger