Du er her

Rikke Ingebrigtsen

PhD i statistikk
Stilling Forsker II
E-post rii@toi.no
Direkte telefon 93 63 37 84
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Intelligente transportsystemer
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger