Du er her

Rikke Ingebrigtsen

PhD i statistikk
Stilling Forsker II
E-post rii@toi.no
Direkte telefon 93 63 37 84
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Intelligente transportsystemer
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger