Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Safety in Numbers - en studie av mekanismer for samhandling mellom trafikanter

Safety in Numbers - uncovering the mechanisms of interplay in urban transport

Forfattere: Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau, Aliaksei Laureshyn, Hanne Beate Sundfør, Rikke Ingebrigtsen
Rapportnr: 1466/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1256-6
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten
Summary

Når flere syklister dukker opp på veiene i Oslo hver vår, reduseres risikoen for hver syklist for å bli involvert i en konflikt eller nestenulykker. Med andre ord finner vi et bevis på Safety in Numbers effekten i denne studien. Sammenligner vi norske trafikanter med sine danske og svenske motparter, ser vi at denne effekten kan både forsterkes og reduseres med forskjeller i infrastrukturkvalitet og trafikkultur (normer om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger