Du er her

Tellesykkel - Trondheim

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Jørgen Aarhaug, Aslak Fyhri, Nina Hulleberg, Rikke Ingebrigtsen, Tineke de Jong, Hanne Beate Sundfør, Christian Weber, Grétar Ævarsson
Rapportnr: 1604/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2100-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet har kartlagt sykkelbruk i seks norske byer, blant annet Trondheim. Analysene viser at Trondheim har den høyeste sykkelandelen blant byene som er studert i prosjektet Telledugnaden. Menn sykler noe mer enn kvinner, mens kvinner er det hyppigste elsykkelbrukerne. De fleste syklistene i Trondheim bruker sykkel til transport til og fra jobb eller skole. Trondheim er en ganske kompakt by, og de fleste som sykler til og fra jobb tilbakelegger korte avstander. På den måten er altså Trondheim godt tilrettelagt for syklister. Samtidig oppgir respondentene at det er flere områder der de føler seg utrygge i trafikken. Det gjelder særlig i områder med mange biler og dårlige løsninger for syklister, blant annet på de viktigste broene og veiene inn mot Midtbyen. Tiltak for å bedre sykkelforholdene på disse stedene kan gjøre Trondheim til en enda bedre sykkelby.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger