Du er her

Nina Hulleberg

M.Sc. Anvendt matematikk og mekanikk
Stilling Forsker
E-post nhu@toi.no
Direkte telefon 48 25 41 54
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Transportmodeller
Maskinlæring og avansert databehandling
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger