Du er her

  • > Publikasjoner
  • > På to hjul i Bodø - sykling og mulighet for sykkelbruk i Bodø

På to hjul i Bodø - sykling og mulighet for sykkelbruk i Bodø

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Erik Bjørnson Lunke, Nina Hulleberg
Rapportnr: 1586/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2080-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer hovedfunnene fra en undersøkelse av mulighetene for å benytte sykkel som transportmiddel i Bodø. Hovedfunnene er at folk i Bodø allerede i dag sykler relativt mye sammenlignet med bosatte i andre byområder i Norge. Rapporten kartlegger også utvalgte hovedruter for sykkel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger