Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Motorvegplan og Rutevis riksvegutredning. Grove samfunnsøkonomiske beregninger

Motorvegplan og Rutevis riksvegutredning. Grove samfunnsøkonomiske beregninger

Forfattere: Anne Madslien, Nina Hulleberg, Wiljar Hansen, Bjørn Gjerde Johansen
Rapportnr: 1472/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1274-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet utført transportmodellberegninger og samfunnsøkonomiske beregninger av kraftige forbedringer i riksvegnettet i Norge, bl.a. utbygging av motorveg på en del hovedstrekninger i Norge (Motorvegplan) og gjennomføring av Rutevis riksvegutredning (RRU). Beregningene er gjennomført ved bruk av nasjonal persontransportmodell (NTM6), regional persontransportmodell (RTM) og nasjonal godstransportmodell. I rapporten gis grove tall for netto nytte for Motorvegplanen og Rutevis riksvegutredning, samt for enkeltruter i planene. I tillegg angis tall for netto ringvirkninger for Motorvegplanen, fergefri E39 og E39 Stavanger-Bergen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger