Du er her

Anne Madslien

Siv.ing.
Stilling Forskningsleder
E-post am@toi.no
Direkte telefon 98 64 16 77
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Transportmodeller
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger