Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal transportplan 2002 - 2011. Datagrunnlag om godstransporter

Nasjonal transportplan 2002 - 2011. Datagrunnlag om godstransporter

Forfattere: Anne Madslien, Randi Jule, Inger Beate Hovi, Knut Bøe
Rapportnr: 1127/1999
Språk: Norwegian

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2002-2011 blir det utarbeidet en utredning om transportkorridorer. I forbindelse med denne har TØI levert et omfattende materiale når det gjelder datagrunnlag og analyser, både for person- og godstransport. Dette notatet er en samling av fem arbeidsdokumenter som er utarbeidet om godstransport. Innholdet spenner fra ulike oversikter over varestrømmer til trender i logistikk og drøfting av konkurranseflater ved hjelp av nettverksmodellen NEMO.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger