Du er her

Harald Thune-Larsen

Cand.oecon.
Stilling Forsker II
E-post htl@toi.no
Direkte telefon 90 06 78 30
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Samfunnsøkonomiske analyser
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger