Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Prognosemodell for flyreiser mellom Norge og utlandet

Prognosemodell for flyreiser mellom Norge og utlandet

Forfattere: Vegard Østli, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1442/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1669-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

TØI har utarbeidet en ny prognosemodell for flyreiser mellom Norge og utlandet. Prognosemodellen er basert på økonometriske beregninger med utgangspunkt i reisevaneundersøkelsene (RVU) gjennomført på norske lufthavner mellom 2003 til 2013, i tillegg til andre datakilder. Modellen er regnearkbasert og består av 4 delmodeller for trafikk som starter eller ender på Oslo lufthavn og 4 delmodeller for trafikk som starter og ender på lufthavnene til Ålesund, Bergen, Bodø, Harstad-Narvik, Haugesund, Kristiansand, Molde, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Delmodellene håndterer 4 segmenter av trafikken A. Fritidsreiser fra Norge B. Fritidsreiser fra utlandet C. Arbeidsbetingede reiser fra Norge D. Arbeidsbetingede reiser fra utlandet Forklaringsvariablene er billettpriser, valutakurser, økonomisk vekst, befolkningsvekst, vekst i internasjonal turisme, norsk handel med utlandet og et mål for reisetid som tar hensyn til om flyreisene går direkte eller indirekte (minst 1 mellomlanding) til destinasjonen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger