Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Et kollektivt løft for Flesland. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken?

Et kollektivt løft for Flesland. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken?

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Frode Longva, Jon Martin Denstadli, Harald Thune-Larsen, Liva Vågane
Rapportnr: 1221/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1365-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Avinor har mål om å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken til Flesland fra 25 til 40 prosent innen 2020. Gjennom spørreundersøkelser, intervjuer med transportselskapene og en gjennomgang av internasjonale studier har prosjektet hatt som mål å identifisere faktorer som motiverer til økt bruk av kollektivtransport. Blant disse er: kortere reisetid, enklere tilgjengelighet til flybuss, og at man slipper å bytte mellom transportmidler. Framføringen av Bybanen til Flesland vil bidra til at flere lar bilen stå. Resultatene peker også på passasjerenes kunnskap om kollektivtilbudet til Flesland er liten, og at informasjonen i ankomsthallen, må bli bedre. Økt kollektivandel fordrer også restriktive tiltak på parkering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger