Du er her

Reisevaner på fly 2013

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Harald Thune-Larsen, Petter Dybedal
Rapportnr: 1335/2014
ISBN: 978-82-480-1063-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1542-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver opplegg, gjennomføring og hovedresultater fra reisevaneunder-søkelsen (RVU) på fly 2013. Undersøkelsen omfatter all ruteflyvning i Norge og all ruteflyvning mellom Norge og utlandet fra Avinors lufthavner. I 2013 ble det foretatt 14,9 millioner reiser med fly innenlands, og 21,6 millioner reiser mellom Norge og utlandet (charter inkludert). Dette gir en vekst på henholdsvis 4,6 og 16,6 prosent siden forrige RVU i 2011. For utenlandstrafikken har spesielt nordmenns ferie- og fritidsreiser drevet veksten. To av tre utenlandsreiser skjer nå i forbindelse med private formål. For reiser innenlands utgjør private formål halvparten av trafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger