Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter

Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter

Forfattere: Jon Inge Lian, Harald Thune-Larsen, Lars Draagen
Rapportnr: 1116/2010
ISBN: 978-82-480-1201-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1176-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Evalueringen viser at innføring av lengre rullebaner eller mindre fly kan gi mer konkurranse og lavere kostnader. Kombinering av flere ruteområder kan gi stordriftsfordeler. Et nytt takstsystem er skissert og utvikling av kriterier for statsstøtte er foreslått.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger