Du er her

Reisevaner på fly 2015

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Eivind Farstad
Rapportnr: 1516/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1751-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I Avinors reisevaneundersøkelse 2015 har 155 000 flypassasjerer svart på spørsmål om reisen de gjennomførte. Siden forrige undersøkelse i 2013 har fritidstrafikken innenlands økt med 5 prosent, antall forretningsreiser er uendret, og antall flyreiser til og fra arbeid er redusert med 11 prosent. Andelen fritidsreiser økte fra 50 til 52 prosent. På utenlandsrutene økte passasjerer bosatt utenfor Norge sin andel av trafikken fra 37 prosent i 2013 til 44 prosent i 2015, og stod for all trafikkvekst. Antallet arbeidsbetingede reiser falt med 2 prosent mens fritidstrafikken økte med 18 prosent. Andelen fritidsreiser økte fra 66 til 70 prosent. Utlendinger stod for 80 prosent av veksten i fritidsreiser og økte sin andel av fritidsreisene fra 30 prosent i 2013 til 38 prosent i 2015. Ved de tre største lufthavnene økte den kollektive andelen av den motoriserte tilbringertrafikken kraftig fra 2013 til 2015, og nådde 71 prosent for Oslo lufthavn, 52 prosent for Trondheim og 42 prosent for Bergen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger