Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 1100/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1148-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

TØI har i samarbeid med OSL og Avinor kartlagt kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner. Utgangspunktet er regnskapstall, arealbruk og trafikktall. Regnet per avreist terminalpassasjer er resultatet for 2009 en kostnad på kr 36,90 på innland og kr 49,40 på utland ved 3,37 % rentesats. Ca halvparten av forskjellen skyldes at arealbruken per passasjer generelt er større på utland enn på innland. Den andre halvparten skyldes at relativt høye kapital- og bagasjekostnader på OSL slår ut mest på utenlandstrafikken. OSL er en relativt ny lufthavn og hadde i 2009 72 % av Avinors utenlandstrafikk og 35 % av innlandstrafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger