Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ny Hammerfest lufthavn - marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn - marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Forfattere: Jon Inge Lian, Joachim Rønnevik, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 973/2008
ISBN: 978-82-480-0900-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0901-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet er bakgrunnen for utredning av ny flyplass med lengre rullebane på Grøtnes 15 km sør for Hammerfest. To alternativer er vurdert: 1199 m og 1999 m rullebane. Markedsgrunnlaget er tilstrekkelig for begge alternativer. Kun 1999 m rullebane er samfunnsøkonomisk lønnsom, mens 1199 m er klart ulønnsom.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger