Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Asbjørn Torvanger, Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 1018/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0973-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Luftfart skal inkluderes i EUs system for handel med utslippsrettigheter (EU ETS) fra 1. januar 2012. I forhold til en situasjon uten kvotepriser kan kvotepriser på 25 - 75 euro/tonn CO2 redusere samlet CO2-utslipp fra fly fra norske lufthavner med 20 000 - 120 000 tonn i 2020 pga redusert flytrafikk. I 2030 kan 30 euro/tonn CO2 redusere CO2-utslippene med 20 000 - 35 000 tonn på grunn av redusert trafikk og med 1 mill tonn ved kvotepriser på 125 euro/tonn som følge av energieffektivisering (90 % av reduksjonen) og redusert trafikk (10 %). Ved 75% overveltning vil kvoteprisingen øke gjennomsnittlige billettpriser med maksimalt 3 % innenlands og 6,1 % utenlands. Effekten på billettprisene øker generelt med avstanden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger