Du er her

Effekter av klimatiltak i norsk luftfart

Forfattere: Niels Buus Kristensen, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1878/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1923-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ambisiøse mål for CO2 utslippskutt i norsk luftfart krever markante tiltak. Denne rapporten dokumenterer PACER-modellen. Modellen er et brukervennlig verktøy til å analysere effektene av forskjellige politiske tiltak for billettpriser, passasjertall og CO2-utslipp for norske innenriks- og utenriksruter mot 2030. I tillegg beregner modellen konsekvensene for statsbudsjettet og kostnader for de reisende og luftfartsselskapene. Modellens egenskaper illustreres med seks ulike scenarier med innblanding av bærekraftig flydrivstoff (SAF) med og uten tilskudd til dette, økt CO2-avgift og økte passasjeravgifter. I praksis er SAF-innblanding nødvendig for å oppnå markante CO2-utslippskutt fra luftfarten i 2030. Kostnadsfordelingen avhenger av i hvilket omfang man bruker tilskudd og avgifter til å finansiere merkostnaden av SAF, og av hvilke antakelser man gjør om graden av overvelting av flyselskapenes kostnadsøkninger i billettprisene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger