Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnader ved utslipp til luft fra samferdsel i Norge

Kostnader ved utslipp til luft fra samferdsel i Norge

Forfattere: Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1011/1995
Språk: Norwegian

Både skadekostnader, betalingsvillighetstudier og politiske vedtak kan være utgangspunkt for å vurdere kostnadene forbundet med utslipp til luft som følge av transportaktivitet. Notatet gjennomgår aktuelle metoder for å beregne kostnadene ved utslipp fra samferdsel og gjengir en rekke av de kostnadsberegninger som er gjort for de enkelte utslippskomponenter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger