Du er her

Hva skjer på TØI

Det er mye som skjer på TØI. Både arrangementer, kurs og aktivitet i sosiale medier.

Forsker til lunsj digitale lunsj-seminar .

Mobilitetkonferansen - årlig konferanse TØI arrangerer sammen med 18 andre mobilitetspartnere.

Kollektivforums arbeidsseminarer og årskonferanse arrangeres gjennom året for aktører knyttet til kollektivtransporten.

Forum for byutvikling og bytransport Forumet er et sted hvor planpraksis og forskning diskuterer og utveksler kunnskap og erfaringer knyttet til byutvikling og bytransport.  

Trafikksikkerhetshåndboken
Transportøkonomisk insitutt har redaktøransvaret for Trafikksikkerhetshåndboken. Den gir en oversikt over aktuell kunnskap om virkninger av 148 ulike trafikksikkerhetstiltak. Den er et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med trafikksikkerhet, enten det er politisk, administrativt eller i forskning.

Tiltakskatalogen
Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret for Tiltakskatalog for transport og miljø. Tiltakskatalogen oppsummerer kunnskap om effekter av miljøtiltak innen transportområdet, hovedsakelig i byer og tettsteder. Nettstedet er ideelt for deg med lite tid og som samtidig ønsker å være faglig oppdatert. 

Tidsskriftet Samferdsel
TØI publiserte tidligere tidsskriftet Samferdsel. Tidsskriftet er lagt ned, men innholdet er fortsatt tilgjengelig på nett. Dette finner du under Samferdsel (toi.no)

TØI er på LinkedIn, Facebook og Twitter/X.

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger