Du er her

Hva skjer på TØI

Det er mye som skjer på TØI. Både arrangementer, kurs og aktivitet i sosiale medier.

Forsker til lunsj digitale lunsj-seminar .

Mobilitet 2024 - årlig konferanse TØI arrangerer sammen med 18 andre mobilitetspartnere.

Kollektivforums arbeidsseminarer og årskonferanse arrangeres gjennom året for aktører knyttet til kollektivtransporten.

TØI er på LinkedIn, Facebook og Twitter/X.

Tidsskriftet Samferdsel
TØI publiserte tidligere tidsskriftet Samferdsel. Tidsskriftet er lagt ned, men innholdet er fortsatt tilgjengelig på nett. Dette finner du under Samferdsel (toi.no)

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger