Du er her

Arrangementer på TØI

Det er flere spennende arrangementer på TØI den nærmeste tiden.

Forsker til lunsj digitale lunsj-seminar annenhver onsdag.

Mobilitet 2022 - årlig konferanse TØI arrangerer sammen med 18 andre mobilitetspartnere.

Kollektivforums arbeidsseminarer og årskonferanse arrangeres gjennom året for aktører knyttet til kollektivtransporten.

Frokostseminar i CIENS - årlig seminar i regi av TØI sammen med våre CIENS partnere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger