Du er her

Arrangementer på TØI

Det er flere spennende arrangementer på TØI den nærmeste tiden.

Forsker til lunsj digitale lunsj-seminar .

Mobilitet 2023 - årlig konferanse TØI arrangerer sammen med 18 andre mobilitetspartnere.

Kollektivforums arbeidsseminarer og årskonferanse arrangeres gjennom året for aktører knyttet til kollektivtransporten.

Frokostseminar i CIENS - årlig seminar i regi av TØI sammen med våre CIENS partnere.

 

Tidsskriftet Samferdsel
TØI publiserte tidligere tidsskriftet Samferdsel. Tidsskriftet er lagt ned, men innholdet er fortsatt tilgjengelig på nett. Dette finner du under Samferdsel (toi.no)

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger