logo

Søk

Du er her

Reenskaug Hotel i Drøbak 19.-23. oktober

TØI-kurset 2020: En samferdselssektor i endring

Transportøkonomisk institutt arrangerer hvert år et ukeskurs for dem som ønsker en bredere innsikt i samferdselsektoren. Kurset har vanligvis blitt avholdt i april/mai, men er i år flyttet til høsten, nærmere bestemt mandag 19. til fredag 23. oktober. 

Det skjer ekstremt mye innen samferdselssektoren om dagen og vi vil i kurset blant annet diskutere hva disse endringene kan føre til.

Programmet for 2020 er under utarbeidelse, men kurset vil ha samme struktur som i 2019, programmet for 2019 kan du se her:  PROGRAM

Ukeskurset er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om hvordan samferdselssektoren fungerer, - fra planlegging, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner til hvilke virkninger transporten har for næringsliv, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi.

Foredragsholderne er forskere, politikere og representanter for næringsliv og forvaltning. TØI-kurset innebærer en enestående mulighet til å bli kjent med og knytte kontakter med aktører fra hele sektoren. Målgruppen for kurset er først og fremst personer med minst to års yrkeserfaring fra samferdselssektoren, enten i privat eller offentlig virksomhet.

I tillegg til teoretisk forankring, legges det vekt på praktisk relevans og erfaringskunnskap. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på tidligere kurs.  Ved påmelding ber vi deg  skrive noen linjer om utdanning, erfaring og hva du arbeider med, informasjon som vil bli delt med de andre på kurset.

Deltakeravgift: kr 23 500,- (inkl. overnatting og måltider). Påmelding så snart som mulig (kurset har de senere årene vært fulltegnet) eller senest fredag 14. august. Etter den dato er også alle påmeldinger bindende. Det gis ingen refusjon av deltakeravgift etter denne dato.

Påmelding til TØI-kurset 2020:

PÅMELDING HER

 

Hovedansvarlig for kurset er kommunikasjonssjef Harald Aas, TØI, ha@toi.no, telefon 92 60 58 99

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no