Du er her

TØI-kurset 2024: En samferdselssektor i endring

TØI-kurset er et ukeskurs som tilbyr innsikt og forskningsbasert kunnskap om samferdselssektoren - fra miljøutfordringer, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner, til hvilke virkninger transporten har for næringsliv og samfunnsøkonomi. Foredragsholderne er forskere og representanter for næringsliv og forvaltning. 

TØI-kurset 2024 arrangeres den 15. - 19. april.

Foreløpig program for TØI-kurset 2024 i Drøbak 15.-19. april

Kurset har over flere tiår samlet personer som arbeider med samferdsel i offentlig eller privat virksomhet. Noen har lang arbeidserfaring og ønsker å utvide det faglige perspektivet, mens andre tar kurset mer som introduksjon til samferdselsfeltet. Kurset har vist seg å fungere godt for begge grupper. 

De fleste deltakerne kommer fra ulike deler av offentlig forvaltning (stat, kommune eller fylkeskommune), forskningsinstitusjoner, forbrukermyndigheter, interesseorganisasjoner og bedrifter knyttet til samferdselssektoren.

Vi legger stor vekt på å etablere gruppen som en god læringsarena hvor de ulike deltakernes kompetanse utnyttes, blant annet i gruppearbeid. Det er ønskelig at alle deltakerne bor på hotellet.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på tidligere kurs, noe som har ført til at kurset som regel raskt blir fulltegnet. Maks antall plasser er 30. 

Ved påmelding ber vi deg  skrive noen linjer om utdanning, erfaring og hva du arbeider med, informasjon som vil bli delt med de andre på kurset. 

Deltakeravgift: kr 26 900,- (inkl. overnatting og måltider). 

Kurset bruker å arrangeres på Reenskaug Hotel i Drøbak. Tidspunkt for kurset i 2024 er 15. - 19. april. Hovedansvarlig for kurset er tidligere kommunikasjonssjef ved TØI Harald Aas, TØI, 

For spørsmål om kurset; kontakt Gina Scholz

 

 

                                                    

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger