logo

Søk

Du er her

TØI-kurset 2017 (mandag 8.- fredag 12. mai)

For deg med ambisjoner innen samferdselssektoren

Vi har fått noen avmeldinger så det er noen få plasser ledige på kurset.  Registrer deg via påmeldingslenken dersom du er interessert i en av de siste plassene og send samtidig en mail til ha@toi.no.

Transportøkonomsik institutt arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Molde hvert år et ukeskurs for dem som ønsker en bredere innsikt i samferdselsektoren.  Neste kurs går av stabelen mandag 8. til fredag 12. mai  på Reenskaug Hotel i Drøbak.

Se program for  kurset.  

Kurset i 2016  ble hurtig fulltegnet og gjennomført med 34 deltakere og flere på venteliste. Det betyr at det er viktig å være tidlig ute om du ønsker deltakelse på kurset i 2017. Kurset har samme profil fra år til år, men vi legger stor vekt på å justere programmet slik at det  blir så aktuelt som mulig.

Ukeskurset er et tilbud til deg som ønsker å få bred praktisk og forskningsbasert kunnskap om hele samferdselssektoren - fra planlegging, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner til hvilke virkninger transporten har for næringsliv, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi.

Foredragsholderne er forskere, politikere og representanter for næringsliv og forvaltning. TØI-kurset innebærer en enestående mulighet til å bli kjent med og knytte kontakter med aktører fra hele sektoren. Målgruppen for kurset er først og fremst personer med minst to års yrkeserfaring fra samferdselssektoren, enten i privat eller offentlig virksomhet.

TØI-kurset inngår i Høgskolen i Molde sine mastergradskurs. Alle som kvalifiserer til opptak på mastergradsnivå kan, etter kursets avslutning, ta eksamen i form av et essay. Hvis dette godkjennes, gir kurset 7,5 studiepoeng. Dette forutsetter deltakelse i alle undervisningstimene på TØI-kurset. TØI-kurset er åpent også for deltakere som ikke ønsker å ta eksamen.

Tidligere kursdeltakere har først og fremst kommet fra ulike deler av offentlig forvaltning (statlig, kommunalt eller fylkeskommunalt), fra forskningsinstitusjoner, fra forbrukermyndigheter, interesseorganisasjoner og bedrifter knyttet til samferdselssektoren.

I tillegg til teoretisk forankring, legges det vekt på praktisk relevans og erfaringskunnskap. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på tidligere kurs, og de siste årene har kurset vært fulltegnet svært tidlig.

Kurset ledes av kommunikasjonsleder Harald Aas, TØI og førsteamanuensis Harald M. Hjelle, Høgskolen i Molde.

Reserver plass på TØI-kurset 2017 (følg lenken)

Du kan nå reservere plass på TØI-kurset 2017. Det vil bi noen små endringer i det programmet som foreligger.  I påmeldingsskjemaet blir du bedt om å skrive ca 10 linjer om faglig bakgrunn og hvilket felt du nå jobber med.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Harald Aas for mer informasjon, ha@toi.no, telefon 92605899

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS