logo

Søk

Du er her

Reenskaug Hotel i Drøbak - 1.-5. april

TØI-kurset 2019

Transportøkonomsik institutt arrangerer hvert år et ukeskurs for dem som ønsker en bredere innsikt i samferdselsektoren. 

Det skjer ekstremt mye innen samferdselssektoren om dagen og vi vil i kurset blant annet diskutere hva disse endringene kan føre til.

Ukeskurset er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om hvordan samferdselssektoren fungerer, - fra planlegging, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner til hvilke virkninger transporten har for næringsliv, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi.

Foredragsholderne er forskere, politikere og representanter for næringsliv og forvaltning. TØI-kurset innebærer en enestående mulighet til å bli kjent med og knytte kontakter med aktører fra hele sektoren. Målgruppen for kurset er først og fremst personer med minst to års yrkeserfaring fra samferdselssektoren, enten i privat eller offentlig virksomhet.

I tillegg til teoretisk forankring, legges det vekt på praktisk relevans og erfaringskunnskap. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på tidligere kurs, og de siste årene har kurset vært fulltegnet svært tidlig.

PÅMELDING HER

 

Hovedansvarlig for kurset er kommunikasjonsleder Harald Aas, TØI, ha@toi.no, telefon 92 60 58 99

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no