logo

Søk

Du er her

Reenskaug Hotel i Drøbak - mandag 9. - fredag 13. april 2018

TØI-kurset 2018

Transportøkonomsik institutt arrangerer hvert år et ukeskurs for dem som ønsker en bredere innsikt i samferdselsektoren. Kurset i 2018 har tittelen "En samferdselssektor i endring".

Se program TØI-kurs 2018

Det skjer ekstremt mye innen samferdselssektoren om dagen og vi vil i kurset blant annet diskutere hva disse endringene kan føre til.

Kurset har den samme strukturen som tidligere. En endring er imidlertid at Høgskolen i Molde har lagt ned masterstudiet sitt i samferdselsplanlegging. Det betyr at det ikke lenger er mulighet for å ta eksamen - og kurset gir følgelig heller ikke studiepoeng. Men kurset følger forøvrig samme opplegg som tidligere, noe som vi har fått svært gode tilbakemeldinger på.

Ukeskurset er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om hvordan samferdselssektoren fungerer, - fra planlegging, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner til hvilke virkninger transporten har for næringsliv, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi.

Foredragsholderne er forskere, politikere og representanter for næringsliv og forvaltning. TØI-kurset innebærer en enestående mulighet til å bli kjent med og knytte kontakter med aktører fra hele sektoren. Målgruppen for kurset er først og fremst personer med minst to års yrkeserfaring fra samferdselssektoren, enten i privat eller offentlig virksomhet.

I tillegg til teoretisk forankring, legges det vekt på praktisk relevans og erfaringskunnskap. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på tidligere kurs, og de siste årene har kurset vært fulltegnet svært tidlig.

Lenke til PÅMELDING

Hovedansvarlig for kurset er kommunikasjonsleder Harald Aas, TØI, ha@toi.no, telefon 92 60 58 99.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt.

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no