logo

Søk

Du er her

Reenskaug Hotel i Drøbak 12.-16. april 2021.

TØI-kurset 2021: En samferdselssektor i endring

På grunn av usikkerhet rundt korona-situasjonen velger vi ikke å arrangere TØI-kurset i høst slik som først tenkt, men utsetter det 2021 og arrangerer det i april slik som vanlig, nærmere bestemt uken mandag 12. til ferdag 16. april.

Det skjer ekstremt mye innen samferdselssektoren om dagen og vi vil i kurset blant annet diskutere hva disse endringene kan føre til.

Programmet for 2020 er under utarbeidelse, men kurset vil ha samme struktur som i 2019, programmet for 2019 kan du se her:  PROGRAM

Ukeskurset er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om hvordan samferdselssektoren fungerer, - fra planlegging, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner til hvilke virkninger transporten har for næringsliv, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi.

Foredragsholderne er forskere, politikere og representanter for næringsliv og forvaltning. TØI-kurset innebærer en enestående mulighet til å bli kjent med og knytte kontakter med aktører fra hele sektoren. Målgruppen for kurset er først og fremst personer med minst to års yrkeserfaring fra samferdselssektoren, enten i privat eller offentlig virksomhet.

I tillegg til teoretisk forankring, legges det vekt på praktisk relevans og erfaringskunnskap. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på tidligere kurs.  Ved påmelding ber vi deg  skrive noen linjer om utdanning, erfaring og hva du arbeider med, informasjon som vil bli delt med de andre på kurset.

Deltakeravgift: kr 23 500,- (inkl. overnatting og måltider). Påmelding så snart som mulig (kurset har de senere årene vært fulltegnet) eller senest fredag 5. februar 2021. Etter den dato er også alle påmeldinger bindende. Det gis ingen refusjon av deltakeravgift etter denne dato.

Påmelding til TØI-kurset 2021:

PÅMELDING HER

 

Hovedansvarlig for kurset er kommunikasjonssjef Harald Aas, TØI, ha@toi.no, telefon 92 60 58 99

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no