Du er her

24.- 28. april - Reenskaug Hotel i Drøbak

TØI-kurset 2023: En samferdselssektor i endring

Velkommen til TØI-kurset 2023. Hovedstrukturen i programmet er nå ferdig. Om du vurderer å delta, meld deg på så snart som mulig slik at du sikrer deg en av de 30 plassene. Påmeldingen er ikke bindende før 15. februar og du kan inntil da fritt annulere påmeldingen via mail. 

Program for TØI-kurset 2023
Program for TØI-kurset 24.-28. april 2023

TØI-kurset er et ukeskurs som tilbyr innsikt og forskningsbasert kunnskap om samferdselssektoren - fra miljøutfordringer, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner, til hvilke virkninger transporten har for næringsliv og samfunnsøkonomi. Foredragsholderne er forskere og representanter for næringsliv og forvaltning. 

Kurset har over flere tiår samlet personer som arbeider med samferdsel i offentlig eller privat virksomhet. Noen har lang arbeidserfaring og ønsker å utvide det faglige perspektivet, mens andre tar kurset mer som introduksjon til samferdselsfeltet. Kurset har vist seg å fungere godt for begge grupper. 

De fleste deltakerne kommer fra ulike deler av offentlig forvaltning (stat, kommune eller fylkeskommune), forskningsinstitusjoner, forbrukermyndigheter, interesseorganisasjoner og bedrifter knyttet til samferdselssektoren.

Vi legger stor vekt på å etablere gruppen som en god læringsarena hvor de ulike deltakernes kompetanse utnyttes, blant annet i gruppearbeid. Det er ønskelig at alle deltakerne bor på hotellet.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på tidligere kurs, noe som har ført til at kurset som regel raskt blir fulltegnet. Maks antall plasser er 30. 

Ved påmelding ber vi deg  skrive noen linjer om utdanning, erfaring og hva du arbeider med, informasjon som vil bli delt med de andre på kurset. 

Deltakeravgift: kr 26 500,- (inkl. overnatting og måltider). 

Avmelding kan skje inntil 15. februar 2023. Etter det er påmeldingen å betrakte som bindende. Ved avmelding mellom 15. februar og 15. mars blir du belastet med halv kursavgift. Etter  15. mars, ingen refusjon. 

Velkommen til en uke i trivelige omgivelser og godt selskap på Reenskaug Hotel i Drøbak.
Hovedansvarlig for kurset er tidligere kommunikasjonssjef ved TØI Harald Aas, TØI, 

For spørsmål om kurset; kontakt Hanne Sparre-Enger ved TØI, hse@toi.no

 

                                                    

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger