Du er her

TØI-kurset 15.-19. april 2024: AVLYST

TØI-kurset i Drøbak 15.-19. april 2024 må dessverre avlyses. Kurset har tidligere alltid vært fulltegnet, men i år har påmeldingene fra især fylkeskommunene vært mye mindre enn vanlig. Kanskje har det noe med omorganiseringer å gjøre? I stedet for å arranger kurset med begrenset deltakelse, har vi altså besluttet å avlyse. Vi beklager dette, særig i forhold til dere som var påmeldt. Men om det er grunnlag for det satser vi på å arrangere kurset igjen i 2025. 

Nedenfor kan du se hvordan kurset var planlagt i 2024. 

 

Program for TØI-kurset 2024 i Drøbak 15.-19. april

TØI-kurset er et ukeskurs som tilbyr innsikt og forskningsbasert kunnskap om samferdselssektoren - fra miljøutfordringer, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner, til hvilke virkninger transporten har for næringsliv og samfunnsøkonomi. Foredragsholderne er forskere og representanter for næringsliv og forvaltning. 

Kurset har over flere tiår samlet personer som arbeider med samferdsel i offentlig eller privat virksomhet. Noen har lang arbeidserfaring og ønsker å utvide det faglige perspektivet, mens andre tar kurset mer som introduksjon til samferdselsfeltet. Kurset har vist seg å fungere godt for begge grupper. 

De fleste deltakerne kommer fra ulike deler av offentlig forvaltning (stat, kommune eller fylkeskommune), forskningsinstitusjoner, forbrukermyndigheter, interesseorganisasjoner og bedrifter knyttet til samferdselssektoren.

Vi legger stor vekt på å etablere gruppen som en god læringsarena hvor de ulike deltakernes kompetanse utnyttes, blant annet i gruppearbeid. Det er ønskelig at alle deltakerne bor på hotellet.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på tidligere kurs, noe som har ført til at kurset som regel raskt blir fulltegnet. Maks antall plasser er 30. 

Ved påmelding ber vi deg  skrive noen linjer om utdanning, erfaring og hva du arbeider med, informasjon som vil bli delt med de andre på kurset. 

Deltakeravgift: kr 26 900,- (inkl. overnatting og måltider). 

Kurset bruker å arrangeres på Reenskaug Hotel i Drøbak i april. 

Hovedansvarlig for kurset er tidligere kommunikasjonssjef ved TØI Harald Aas, TØI, 

Dersom du er interessert i at vi arrangerer kurset i 2025, er det fint om du gir oss et hint. Send i så fall en mail til kommunikasajsonssjef Gina Scholz; kontakt Gina Scholz

 

 

                                                    

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger