logo

Søk

Du er her

TØI-kurset 2018 (mandag 9.- fredag 13. april)

For deg med ambisjoner innen samferdselssektoren

Transportøkonomsik institutt arrangerer hvert år et ukeskurs for dem som ønsker en bredere innsikt i samferdselsektoren. Programmet for kurset i 2018 er under planlegging og opplegget vil bli noe revidert i forhold til tidligere. Kurset vil bli avholdt fra mandag 9. til fredag 13. april på Reenskaug Hotel i Drøbak.

Se program for forrige kurs.

Ukeskurset er et tilbud til deg som ønsker å få bred praktisk og forskningsbasert kunnskap om hele samferdselssektoren - fra planlegging, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner til hvilke virkninger transporten har for næringsliv, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi.

Foredragsholderne er forskere, politikere og representanter for næringsliv og forvaltning. TØI-kurset innebærer en enestående mulighet til å bli kjent med og knytte kontakter med aktører fra hele sektoren. Målgruppen for kurset er først og fremst personer med minst to års yrkeserfaring fra samferdselssektoren, enten i privat eller offentlig virksomhet.

Tidligere kursdeltakere har  kommet fra ulike deler av offentlig forvaltning (statlig, kommunalt eller fylkeskommunalt), fra forskningsinstitusjoner, fra forbrukermyndigheter, interesseorganisasjoner og bedrifter knyttet til samferdselssektoren.

I tillegg til teoretisk forankring, legges det vekt på praktisk relevans og erfaringskunnskap. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på tidligere kurs, og de siste årene har kurset vært fulltegnet svært tidlig.

Hovedansvarlig for kurset er kommunikasjonsleder Harald Aas, TØI, ha@toi.no, telefon 92605899

Dersom du har spørsmål, ta kontakt.

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS