logo

Søk

Du er her

Reenskaug Hotel i Drøbak

TØI-kurset 18.- 22. oktober 2021: En samferdselssektor i endring

På grunn av usikkerhet rundt korona-situasjonen vil det ikke bli noe TØI-kurs våren 2021, -  vi satser heller på å kunne gjennomføre kurset mandag 18. - fredag 22 oktober 2021. 

Programmet for 2021 er under utarbreidelse.  I 2020 ble kurset avlyst på grunn av korona.  Pogrammet for 2019 kan du se her:  PROGRAM

Ukeskurset er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om hvordan samferdselssektoren fungerer, - fra planlegging, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner til hvilke virkninger transporten har for næringsliv, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi.

Foredragsholderne er forskere, politikere og representanter for næringsliv og forvaltning. TØI-kurset innebærer en enestående mulighet til å bli kjent med og knytte kontakter med aktører fra hele sektoren. Målgruppen for kurset er først og fremst personer med minst to års yrkeserfaring fra samferdselssektoren, enten i privat eller offentlig virksomhet.

I tillegg til teoretisk forankring, legges det vekt på praktisk relevans og erfaringskunnskap. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på tidligere kurs.  Ved påmelding ber vi deg  skrive noen linjer om utdanning, erfaring og hva du arbeider med, informasjon som vil bli delt med de andre på kurset.

Deltakeravgift: kr 23 500,- (inkl. overnatting og måltider). 

Hovedansvarlig for kurset er kommunikasjonssjef Harald Aas, TØI, ha@toi.no, telefon 92 60 58 99

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no