logo

Søk

Du er her

Reenskaug Hotel i Drøbak

TØI-kurset 25.- 29. oktober 2021: En samferdselssektor i endring

Kurset 2021 er gjennomført. Neste kurs holdes høsten 2022. 

Pandemien har snudd opp ned på samfunnet. Det gjelder også transportsektoren - og TØI-kurset som er blitt utsatt en rekke ganger. Nå er vi på vei tilbake til normalen og vi arrangerer kurset fra mandag 25. til fredag 29. oktober. Siste hånd på programmet legges nå. 
 

Program for TØI-kurset 25.-29. oktober 2021

TØI-kurset er et ukeskurs som tilbyr innsikt og forskningsbasert kunnskap om samferdselssektoren - fra miljøutfordringer, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner, til hvilke virkninger transporten har for næringsliv og samfunnsøkonomi. Foredragsholderne er forskere og representanter for næringsliv og forvaltning. 

Kurset har over flere tiår samlet personer som arbeider med samferdsel i offentlig eller privat virksomhet. Noen har lang arbeidserfaring og ønsker å utvide det faglige perspektivet, mens andre tar kurset mer som introduksjon til samferdselsfeltet. Kurset har vist seg å fungere godt for begge grupper. 

De fleste deltakerne kommer fra ulike deler av offentlig forvaltning (stat, kommune eller fylkeskommune), forskningsinstitusjoner, forbrukermyndigheter, interesseorganisasjoner og bedrifter knyttet til samferdselssektoren.

Vi legger stor vekt på å etablere gruppen som en god læringsarena hvor de ulike deltakernes kompetanse utnyttes, blant annet i gruppearbeid. Det er ønskelig at alle deltakerne bor på hotellet.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på tidligere kurs, noe som har ført til at kurset som regel raskt blir fulltegnet. Maks antall plasser er 30. 

Ved påmelding ber vi deg  skrive noen linjer om utdanning, erfaring og hva du arbeider med, informasjon som vil bli delt med de andre på kurset. 

Deltakeravgift: kr 23 500,- (inkl. overnatting og måltider). 

 Avmelding kan skje inntil 20. august. Etter det er påmeldingen å betrakte som bindende. Ved avmelding mellom 20. august og 1. oktober blir du belastet med halv kursavgift. Etter 1. oktober, ingen refusjon. 

Velkommen til en uke i trivelige omgivelser og godt selskap på Reenskaug Hotel i Drøbak.
Hovedansvarlig for kurset er kommunikasjonssjef Harald Aas, TØI, ha@toi.no, telefon 92 60 58 99. Ta kontakt dersom du har spørsmål.      

 

                                                    

Prosjektleder

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas