Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Eksterne kostnader fra godstransport på veg og til sjøs – Oppdaterte estimater av marginale skadekostnader - 2022

Eksterne kostnader fra godstransport på veg og til sjøs – Oppdaterte estimater av marginale skadekostnader - 2022

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Kenneth Løvold Rødseth, Harald Thune-Larsen, Linda Ager-Wick Ellingsen
Rapportnr: 1953/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2014-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Marginale skadekostnader er viktig komponent i transportvirksomhetenes tiltaksanalyser. Denne rapporten dokumenterer arbeidet med å forberede oppdaterte skadekostnadsestimater til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2025-2036. Rapporten omfatter skadekostnader ved godstransport på vei og til sjøs. Den presenterer reviderte beregninger for kostnader knyttet til utslipp til luft (både lokal og global forurensing) og veislitasje, mens øvrige skadekostnader er realprisjustert. Vi understreker at selv om beregningene av eksterne kostnader er blitt styrket i dette arbeidet er de allikevel beheftet med usikkerhet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger