Du er her

Reisevaner på fly 2017

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Eivind Farstad
Rapportnr: 1646/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2163-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer resultatene fra Avinors reisevaneundersøkelse 2017. I alt 147 000 flypassasjerer svarte på spørsmålene. Innlandstrafikken i Norge nådde 15,6 millioner reiser i 2017. Siden undersøkelsen i 2015 har fritidstrafikken innenlands økt med 8 prosent mens antall forretningsreiser har falt med 2 prosent. Andelen fritidsreiser økte fra 54 i 2015 til 56 prosent i 2017. Nordmenns flyreiser i Norge ble redusert med 2,6 prosent mens antallet utlendinger økte med 53 prosent og andelen utlendinger på innlandsflygningene økte fra 9 prosent i 2015 til 13 prosent i 2017. Utenlands rutetrafikk på Avinors lufthavner økte fra 17,9 millioner reiser i 2015 til 19,8 millioner i 2017. Mesteparten av veksten, 73 prosent, kommer fra passasjerer bosatt utenfor Norge som reiste via Oslo lufthavn. Oslo økte også andelen av knutepunktstrafikken mellom regionale lufthavner og utlandet fra 51 prosent i 2015 til 58 prosent i 2017. Trafikken av nordmenn på ferie- og fritidsreise med rutefly til utlandet økte med 560 000 passasjerer (åtte prosent) fra 2015 til 2017.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger