Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Flystøyavgifter basert på betalingsvillighet

Flystøyavgifter basert på betalingsvillighet

Forfattere: Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 289/1995
ISBN: 82-7133-930-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Samvalganalyse kombinert med direkte spørsmål er blitt brukt til å kartlegge betalingsvilligheten i Oslo-området for å unngå flystøy. 473 beboere i Oslo-området ble i april 1994 intervjuet og deltok i spill der de fikk velge mellom to alternativer der bokoastnader, luftforurensing, trafikkstøy og flystøy varierte. Etterpå ble de spurt om hvor meget de er villige til å betale for en 50% reduksjon av hver miljøfaktor. Betalingsvilligheten for en halvering av flystøyen ble estimert til kr 8,4 mill/måned ved direkte spørsmål. Avgiften pr flybevegelse er utarbeidet ved å sette avgiften for en ekvivalent flybevegelse proporsjonalt med arealet til flytypens støykonturer (footprints) ved landing pluss avgang.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger