Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Helgeland lufthavn - marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn - marked og samfunnsøkonomi

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Jon Inge Lian
Rapportnr: 1014/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0968-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende lufthavnene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana vil gi langt bedre rutetilbud for passasjerene enn i dag. To hovedalternativer er vurdert: en lufthavn for regulære jetfly og en tilsvarende lufthavn for større turboprop-fly men ikke jetfly. Begge alternativene gir grunnlag for direkte ruter til Oslo, Trondheim og Bodø til langt lavere billettpriser enn nå. Bygging av en ny lufthavn er bedriftsøkonomisk ulønnsom for Avinor mens den samfunnsøkonomiske nytten er høy nok til å forsvare en utbygging til flere mrd kr. Hvis lufthavnen lar seg realisere, så kan reduserte tilskudd til rutedrift og reduserte driftskostnader for Avinor trolig forsvare en investering på et par milliarder kr.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger