Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Et kollektivt løft for Værnes. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken?

Et kollektivt løft for Værnes. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken?

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1222/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1366-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Avinor har mål om å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken til Værnes fra 45 til 60 prosent innen 2020. Gjennom spørreundersøkelser, intervjuer med transportselskapene og en gjennomgang av internasjonale studier har prosjektet hatt som mål å identifisere faktorer som motiverer til økt bruk av kollektivtransport. Blant disse er: enklere tilgjengelighet til flybuss/tog, at man slipper å bytte mellom transportmidler og at reisetiden med kollektivtransport forkortes. Utvikling av et mer sømløst tilbud krever også bedre tilrettelegging på Værnes, blant annet i form av flere oppstillingsplasser for flybuss. Resultatene peker også på at informasjonen om kollektivtransporttilbudet til passasjerene når de kommer inn i ankomsthallen må bli bedre. Økt kollektivandel fordrer også restriktive tiltak på parkering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger