Du er her

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Forfattere: Lars Draagen, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1159/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1250-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

En lengre rullebane åpner for forlengelse av dagens direkterute Oslo-Brønnøysund til Sandnessjøen og økt konkurranse på FOT-rutene på Helgeland. Avinor vil få et noe lavere driftsresultat, men dette kan bli kompensert av vesentlig lavere FOT-tilskudd for staten. Mange av bedriftene i området tror at en direkte rute til Oslo vil øke både reiseaktivitet og investeringslyst i området.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger