Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Flyrutetilbudet mellom Namsos, Rørvik og Trondheim

Flyrutetilbudet mellom Namsos, Rørvik og Trondheim

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen, Anne Gudrun Mork
Rapportnr: 1785/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2304-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Dagens FOT-ruter mellom Namsos (OSY), Rørvik (RVK) og Trondheim virker med ett unntak vel tilpasset etterspørselen etter flyreiser slik den så ut i 2019. Unntaket er morgenruten sørover, som har svært høy kapasitetsutnyttelse mandag-onsdag. Trafikkveksten til 2026/27 anslås til ca. 10 prosent regnet fra 2019. Vår anbefaling til krav ved neste anbud er i hovedsak 3 daglige frekvenser i hver retning, 20 000/30 000 seter per år per retning for OSY/RVK og samarbeid med Nordland for å tilføre økt kapasitet på morgenen. En morgenrute fra Mosjøen med mellomlanding i OSY mandag-onsdag anslås å koste operatøren ca. 1 million kr ekstra/år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger