Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken?

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken?

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1224/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1369-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Avinor har mål om å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken til Oslo lufthavn Gardermoen til 70 prosent innen 2020. Gjennom spørreundersøkelser, intervjuer med transportselskapene og en gjennomgang av internasjonale studier har prosjektet hatt som mål å identifisere faktorer som motiverer til økt bruk av kollektivtransport. Blant disse er: enklere tilgjengelighet til flybuss/tog, at man slipper å bytte mellom transportmidler, og at reisetiden med kollektivtransport forkortes. Det er også en positiv respons på reduserte takster på buss og tog. Resultatene peker også på at informasjonen om kollektivtransporttilbudet til passasjerene når de kommer inn i ankomsthallen må bli vesentlig bedre. Økte kollektivandeler fordrer imidlertid også restriktive tiltak på parkering. I tråd med ”best practice” anbefales kombinasjoner av positive og restriktive tiltak for å endre folks reiseatferd.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger