Du er her

Energieffektivitet og utslipp i transport

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Anne Madslien, Jan Erik Lindjord
Rapportnr: 1078/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I notatet presenteres beregninger og framskrivninger av energibruk og utslipp i transport. Hovedvekten er lagt på å få fram så riktige og konsistente tall for forbruk og utslipp i dag som mulig, samtidig som det er lagt vekt på å tilpasse dataene slik at de kan brukes i de ulike modellsystem som i dag finnes på TØI. Det gis også tall for utslippsmengde pr kjøretøykolometer og pr tonn- og personkilometer for fly, tog, bil og skip

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger