Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050

Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Rolf Hagman, Inger Beate Hovi, Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 1047/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1025-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI har anslått potensialet for redusert energibruk og direkte CO2-utslipp per person- og tonnkm for perioden 2004-2050. Mulighetene for energieffektivisering og reduksjon av direkte CO2-utslipp er størst for lette kjøretøy. Her kan massiv overgang til elektrisk fremdrift redusere de direkte CO2-utslippene med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent fra 2004 til 2050 ved uendret transportvolum og belegg. Potensialet for energieffektivisering og reduserte direkte CO2-utslipp innen luftfart anslås til maksimalt 67 prosent fra 2004 til 2050 ved uendret transportvolum og belegg. Videre anslås potensialet for reduserte direkte CO2-utslipp per person- og tonnkm i perioden til maksimalt 42 prosent for tunge kjøretøy og 34 prosent for skip, mens jernbanen kan fjerne dem helt ved full elektrifisering. Rapporten presenterer historisk utvikling fra 1994 til 2004 og 3 scenarier for utvikling i energibruk og CO2-utslipp per transportert enhet med ulike transportmidler for årene 2020, 2035 og 2050.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger